Otsing sellest blogist

UUS!!!

Salumetsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. Salumetsad Mine nav...

teisipäev, 4. juuni 2024

Elusloodus

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige.

Elusloodus

Elusloodus on looduse elus osa. Eluslooduse moodustavad organismid ehk elusolendid. Eluslooduse uurimisega tegeleb eluteadus ehk bioloogia. Kõige väiksemad elusolendid on mikroorganismid ehk mikroobid.

Eluslooduse organiseerituse tasandid

Kaks ülemriikiKolme domeeni süsteemKuus riiki
Eluta loodus (mineraalidmuldõhkvesi)
Elusloodus
Biota
Acytota (ViirusedViroidPriionVirusoidVirioon) "rakuta elu"
Cytota
"rakuga elu"
Prokarüoodid
(Monera)
BakteridEubakterid
ArhedArchaebacteria
EukarüoodidProtistid
Seened
Taimed
Loomad
Kolme riigi süsteem – loomadtaimedmineraalid
Kahe riigi süsteem – taimestik (floora) ja loomastik (fauna)

1735. aastal ilmunud Carl von Linné teoses "Systema Naturae" esitas ta tabeli kujul – taimedeloomade ja mineraalide süsteem.

Biota ülemriigi nimetuse Acytota võttis kasutusele Jeffrey 1971. aastal, mida kasutatakse viiruste sünonüümina.


Viiruste paigutus

Viirustel pole eluslooduse jaotamise süsteemis (seni veel) kohta kuna:

  • pole selge, kas üleüldse käsitleda viirusi elusolenditena või väga keerukate molekulikompleksidena;
  • Viiruste päritolu on samuti väga ebaselge, tõenäoline on, et tegemist pole monofüleetilise rühmaga – arvatavasti on mõned viirused tekkinud mobiilsetest DNA elementidest, mõned on äärmuseni lihtsustunud bakterid ning mõned ka täiesti iseseisvalt arenenud;
  • viiruste endi taksonoomia on praeguse seisuga ülimalt segane ning põhineb veel paljus morfoloogilistel ja biokeemilistel tunnustel, mis ei pruugi peegeldada nende omavahelist sugulust.

Kuni neis küsimustes puudub selgus ei ole võimalik viirusi "elu puule" lisada. Kirjanduses on viirusi käsitletud mõnikord rühmana "rakutud" (Acellularia) vastandina mõistele Cytota, mis märgib rakulist elu.

Mõnede suurte viiruste (näiteks mimiviiruseAcanthamoeba polyphaga mimivirus) unikaalsed omadused on andnud siiski põhjuse alustada diskussiooni, kas "elu puule" tuleks lisada neljas haru, mis hõlmaks mõningaid viirusi.

Viiruseid võib pidada elus ja eluta looduse vahepealseks osaks.