Otsing sellest blogist

UUS!!!

Laanemetsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. Laanemetsad Laaneme...

teisipäev, 4. mai 2021

Stereotüübid


Stereotüüp (kreeka keeles στερεός, stereós tähendab kõva, vastupidav, ruumi- ja τύπος, týpos – jäljend, jälg) on psühholoogia mõistes kinnistunud seoste kogum, mis väljendub isiku hoiakutes, harjumustes ja käitumises.
Stereotüüp on üldistatud püsiv mulje mingist nähtusest, mis tavaliselt vastab väga vähe tegelikkusele. Oluline on veendumus stereotüübi olemasolus. Stereotüüp on hindava iseloomuga, hoiakuline, intensiivne üldistus mingi grupi omaduste, käitumiste kohta. Tavaliselt aitavad stereotüübid toime tulla – sobivat käitumist valida, kui mingi nähtuse kohta on vähe infot. Sellest tingituna kehtib ka vastupidine: mida vähem on mingi grupi või olukorra kohta infot, seda rohkem on nende kohta tundeid ja arvamusi, seda tõenäolisemalt hinnatakse grupi liikmeid sterotüübist lähtuvalt. Stereotüübid toetavad põhiliselt negatiivset suhtumist. Stereotüüp on vahest väljamõeldud omadustega, lihtsustatud ja ka moonutatud. Stereotüüp moodustatakse suvaliste tunnuste põhjal, mis tegelikkuses ei kehti kindlasti kõikide antud grupi liikmete kohta. Stereotüüpidega manipuleerimine võimaldab mõjutada inimeste hoiakuid mingite gruppide suhtes. Näiteks on pärast 11. septembri terrorirünnakuid Ameerikas islamiusulise stereotüübile lisandunud seisukoht, et tegemist on terroristidega. Selle stereotüübi levitamine aitab kujundada suhtumist moslemitesse.
Stererotüüpide kui liiglihtsustatud ja väärate hoiakute aluste vastu võitlemise meetoditeks on informeerimine ja kokkupuude (eksponeerimine). Kui inimesel on piisavalt informatsiooni, mis seab kahtluse alla stereotüübi kehtivuse, hinnatakse stereotüüp ümber. Näiteks mõjutab inimese stereotüüpset arvamust mustanahalistest fakt, et tema tütar kavatseb abielluda mustanahalisega. Lähedase kokkupuute tõttu mõistab inimene, et tema stereotüüp on väär ning ta võib oma stereotüübi ümber kujundada.
Sotsiaalpsühholoogid on leidnud, et grupi liikmed moodustavad kiiresti positiivse hoiaku ja stereotüübid oma sisegrupi kohta, ning vastavalt eriti konkurentsi tingimustes, väga negatiivsed tunded ja stereotüübid välisgrupi kohta. Ühiskonnas negatiivselt hinnatud grupi liikmetel on raske arendada positiivset grupikuuluvustunnet, samas on neil raske hinnata välisgrupi liikmeid negatiivselt. On leitud, et negatiivselt hinnatud või vähem võimu omavad grupiliikmed kipuvad valima kahe lahenduse vahel – nad kas aktsepteerivad grupi negatiivse sotsiaalse identiteedi või hülgavad oma grupiidentiteedi.
Stereotüüpe on lihtne leida erinevate vähemusgruppide kohta, aga ka muude gruppide kohta, millega on vähe kokkupuudet. Näiteks peetakse sakslasi korraarmastajateks.

Soostereotüüp


Soorolli stereotüüp on need omadused, mida ühele soole peetakse rohkem omasteks. Need on aegade jooksul muutunud.
Jane Pilcher ja Imelda Whelehan defineerivad "soostereotüüpi" kui normeeritud ja sageli halvustavat ideed või kujutlust, mida omistatakse indiviidile tema soo alusel. Nad väidavad, et stereotüüp on mõistmise meetod, mis töötab individuaalsete inimeste grupikategooriasse klassifitseerimise moel. Stereotüübid ei ole ainult indiviidi mõtlemismallid, vaid eksisteerivad ka kollektiivsel tasemel.
Candace West ja Don H. Zimmerman märgivad, et sugu on ühiskonnas saavutatud staatus, ehk see, mis on konstrueeritud läbi psühholoogiliste, kultuuriliste ja sotsiaalsete vahendite.
Ka Judith Lorberi ja Susan A. Farrelli järgi on sugu nii meessoo kui ka naissoo puhul sotsiaalselt konstrueeritud, loodud suhtumisega mingi kindla sotsiaalse ja ajaloolise asukoha raames, mis samas piirab, kuid sealjuures paradoksaalselt sisaldab potentsiaali radikaalseteks muutusteks. Toril Moi järgi tähistatakse sõnadega "naissoost" ja "meessoost" sooerinevuse puhtbioloogilisi külgi. Teiste seas tagavad normeeritud sotsiaalsed vajadused "oluliste naise ja mehe olemuste" staadiumide esilekutsumise.
Soostereotüübid saavad alguse juba imikueast. Kuigi imikud ei erinenud üksteisest oma pikkuse või kaalu järgi, kirjeldavad vanemad imikuid nende soost lähtuvalt. Beebitüdrukut peeti pehmemaks, väiksemaks, häbelikumaks, tähelepanematumaks, nõrgemaks ja õrnemaks, samas kui beebipoissi nähakse kindlamana, suuremana, koordineeritumana, erksamana ja tugevamana.
Traditsionaalselt nähakse naist abikaasa või ema rollis, mehe esmane vastutusvaldkond on aga majanduslik. Mida traditsionaalsem ühiskond, seda ebavõrdsemad on naise ja mehe võimalused. Naise traditsionaalne roll on koduema, kes hoolitseb laste ja mehe eest. Naist ei nähta näiteks eduka ühiskonnaliikmena nagu meest nähakse. Samas ei väärtustata ka eriti mehe pererolli. Meest määratletakse tema tööalase karjääri järgi, naist aga ennekõike tema pererolli kaudu.
Traditsionaalne naiselikkus tähendab veetlevust ja seksuaalsust mehe jaoks ning naiste oma kultuuri järgi moodustatud arvamust, mida naisel tuleks esindada. Naise sotsialiseerimine õpetab spetsiifilisi ootusi naise olemuse kohta näiteks nagu alluvust, pere väärtustamist ja emotsionaalsust. Traditsioonilist mehelikkust iseloomustavad aga domineerimine, edukas karjäär, emotsionaalne tugevus ja seks.
Tavaliselt ollakse harjunud teatud iseloomu- ning isiksuseomadusi seostama kas ainult meeste, või ainult naistega. Sealt on levinud arvamus, et teatud iseloomujooned on mehelikud ning osad on naiselikud.
Eestis tehtud uuringute järgi arvavad nii naised kui mehed, et mehelikumateks iseloomujoonteks on tugevus, domineerivus, julgus, enesekindlus, auahnus, edukus, loogilisus, otsustusvõimelisus ja agressiivsus. Naiselikud isiksuseomadused on arglikkus, abitus, hellus, naiivsus, kaastundlikkus, tundelisust, jutukus, hoolitsevus ja sõltuvus.
Popolaarsed stereotüübid:
Soostereotüübid - Meestelt oodatakse ametialast edu ja saavutusi, naistelt pere nimel karjääri ohverdamist
· Naiste õige roll on olla toetavas ja hoolitsevas funktsioonis
· Meeste õige roll on olla juhifunktsioonis otsustajad
· Kui naised teenivad meestest rohkem, siis see lööb ühiskonda lõhe
· Mehed ei pea õppeedukust koolis sama tõsiselt võtma kui naised

Rattaga kontoritöötaja stereotüübid - milline sulle sobida võiks ja moodne oleks? Toome välja 5 levinud ratturist kontoritöötaja stereotüüpi, mis aitavad sul endale sobiva ratta leida #rattagatööle.
Kontorihaldjas/büroojuht

Madala ja mugava naisteraamiga, jalgratas Arkus & Romet Vintage D Limited on hetkel üha populaarsemaks muutuva, retrohõngulise stiiliga. Võimalik võita meie hetkel käivas kampaanias. Uuri lähemalt!
Suurepärase väljanägemise annavad rattale nii raami kuju kui ka paljud väikesed, hoolikalt läbimõeldud lisad – elegantne ja ülimugav. Kontorihaldjaga selgelt märgatavaid omadusi võib leida lausa hirmutavalt palju. Esiratta kohale saab paigaldada jalgrattakorvi ning tagaratta kohale pakiraami, et kontorihaldjas saaks vajalikud tarbed kontorisse kohale tuua.
IT-spets

Legendaarne ja pika ajalooga kokkupandav jalgratas Romet Wigri 3. Mahub suurepäraselt nii rongi, bussi kui autosse. Lenks ja sadul on väga suures vahemikus reguleeritav, igaüks leiab endale sobiva sõiduasendi.
Nii nagu IT on detailne täpisteadus on ka sellise ratta võlu detailne võimalus reguleerida lenksu ning sadulat mugavalt vastavalt oma vajadustele. Lisaks on võimalik ratas kokku klappida, mis võimaldab selle mugavat transportimist ilma suurema füüsilise pingutuseta.
Disainer/turundaja

Stiilne ja väga atraktiivne ühe käiguga Fixie-tüüpi linnaratas Fixie 6KU Beach Bum.
Kergelt nostalgilise hipihõnguga linnaratas, mille seljas võib tihti kohata just turunduse inimesi. Fixied on silmapaistvad, kerged, lihtsad hooldada ja mis peaasi – nendega on ülimugav liigelda! Ka turunduse osakonnas leiad inimesi, kes on äärmiselt silmapaistvad ja edevad ning nendega on lihtne suhelda.
Ärijuht

Tipptasemel elektrijalgratas Romet ERT 100 M teeb pool tööd Sinu eest! Sõida tööle ja poodi nii ilma higistamata : ) Sõidukiirus 25 km/h.
Väliselt elegantne, kuid samas töökas ratas, mille abil on võimalik ettevõtte juhil ilma väiksema vaevata jõuda kohtumistele ning ärilõunatele kandes samal ajal esinduslikku riietust. Juhid hindavad töötajate kvaliteeti ja kiirust ning sellel rattal jagub seda kõvasti.
Müügihaldur

Üüratute kummidega fatbike Megamo Fat Tank sobib sõitmiseks igasugusel maastikul – liivas, poris ja talvel lumes. Praktiline valik ka viletsatele linnatänavatele.
Just nii, nagu see ratas sobib igale poole sobivad ka müügiinimesed kokku selle rattaga pea ideaalselt. Miks, küsid sa? Müügihaldurid on alati need, kes võtavad vastu esimesed löögid ning astuvad esimesena lahingusse, mis on neid karastanud igaks olukorraks. Sellega sõidavad nad üle kõigi raskuste!
Õpetaja stereotüübid -
Minu jaoks oli äärmiselt ebamugav olukord, kui olin tunnistajaks ühele loole, mis juhtus põhikooli eelviimases klassis. Terve klass jättis tegemata matemaatika kodutöö. Õpetaja oli ärritatud ja väljendas igakülgselt oma pahameelt. Tunniplaanis oli järjest kaks matemaatika tundi ja teise tunni alguseks oli kohale kutsutud ka klassijuhataja, kelle juuresolekul manitsemine jätkus.
Uksest astus sisse tütarlaps, kes puudus esimeses tunnis. Kui tüdruk oli sisenenud, õpetaja koheselt esitas tüdrukule süüdistuse, et ka temal on nii kui nii matemaatika tegemata ja et ta võiks samuti minna oma kohale ja kuulata, mida õpetajal on seoses nimetatud kahetsusväärse intsidendiga õpilastele öelda.
Vaatamata õpetaja monoloogile, tütarlaps võttis kotist matemaatika vihiku ja ulatas selle õpetajale. Pedagoogi reaktsioon oli märkimisväärne, ta kontrollis tüdruku poolt tehtud kodused ülesanded ja tagastas vihiku sõnadega: "Ja mina arvasin siiani, et sa alati kirjutad maha ning pöörad rohkem tähelepanu oma välimusele ja mitte õppimisele!".
Seega minu küsimus: kuidas peab reageerima nimetatud käitumisele lapsevanem ja kuidas teha lapsele selgeks asjaolu, et õpetajad tegelikult austavad õpilasi ja ei tee üldistusi lähtudes stereotüüpidest?
Stereotüübid:
Blondiini stereotüüp:
Blondiin on loll. (Kuigi see ei pruugi nii olla).
Riietuse stereotüüp:
Normaalne on riietuda nii, et mehed kannavad pükse ning naised lisaks ka seelikuid ja kleite. Kuid tegelikult võiks iga inimene kanda seda, milles ta end hästi tunneb.
Normaalse inimese stereotüüp:
Normaalne inimene on see, kes käib koolis, siis leiab endale eriala, saab selles heaks, ning siis töötab sellel erialal kuni pensionini. Kuid tegelikult võivad inimesed töökohti vahetada ning nad võiksid teha seda, milles nad on head ja mida nad armastavad.
Heteronormatiivsuse stereotüüp:
Stereotüübi kohaselt on normaalne see kui erinevast soost inimesed armastavad üksteist. Kuid tegelikult ei saa inimene kontrollida seda, keda ta armastab, see tekib iseenesest. Ta võib olla ka samast soost.
Eestlase stereotüüp:
Õige eestlane on see, kes ei taha muutusi. Kuid tegelikult on ka eestlasi, kes tahavad muutusi.
Kokkuvõte:
Stereotüübid on halvad nähtused, millel pole midagi või on hästi vähe ühist tegelikkusega. Stereotüübid on pealiskaudsed ja üldistavad ning võivad võtta inimestelt võimaluse tegeleda sellega, mis talle meeldib. Seetõttu tuleks need võimalikult kiiresti ära kaotada. Tuleks võtta iga inimest eraldi ja leida neile parim töö.