Otsing sellest blogist

UUS!!!

Rohusoometsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. 2.2. Rohusoometsad ...

teisipäev, 26. jaanuar 2021

Füüsika konstandid

Üldiselt konstantidest:
Kõik konstandid on lõpmatud arvud. Neid ei ole võimalik täielikult välja arvutada (sest nad ei lõppe kunagi).
Konstantide liitmisel ja korrutamisel nii konstandi kui ka arvuga saadakse alati uus konstant. Juhul kui konstanti jagatakse või lahutatakse sama konstandiga, siis kaob konstant ära. Muul juhul saadakse uus konstant.
Mõned konstandid:
Pii
π=3.14...
Aatommassi ühik                         1amü=1,66·10-27 kg (vastab energiale 931,3MeV)
Avogadro arv                             N=6,023·1026kmol-1
Boltzmanni konstant                    k=1,38·10-23  J/K
Elektriline konstant                     ε0=8,85·10-12 F/m
Elektroni laeng                           e=1,602·10-19 C
Faraday arv                              F=9,65·107 C/kg·ekv
Gravitatsioonikonstant (g)           γ=6,67·10-11 m3/kg·s2
Jää sulamispunkt                        273,15 K (0ºC)
Magnetiline konstant                   μ0=4·10-7 H/m
Normaalõhurõhk                         p0=101325 N/m2≈1,013·105Pa
Plancki konstant                        h=6,62·10-34 J·s
Prootoni mass                           mp=1,67·10-27 kg
Raskuskiirendus      (Gravitatsioonikiirendus)                      g=9,80665 m/s2≈9,8m/s2
Universaalne gaasikonstant         R=8,314·103 J/(kmol·K)
Valguse kiirus vaakumis              c≈3·108 m/s
Valemid Konstantidega:
R=Na×B
R - Universaalne gaasikonstant
Na - Avogrado arv
B - Boltzmanni konstant
E=h×f
E - energia
h - Plancki konstant
f - valguskvandi sagedus