Otsing sellest blogist

UUS!!!

Palumetsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. Palumets  on pohla ...

teisipäev, 14. aprill 2020

Taktid, eeltakt

Eeltakt (inglise keeles pickup measure; saksa keeles Auftakt) on muusikateose alguses olev meetrumi rõhutult osalt algav mittetäielik takt, mis valmistab ette esimese takti alguses asuvat meetrumi rõhulist osa.
Eeltakt on võrreldav värsiga, mille värsijalaks on jamb (koosneb rõhutust ja rõhulisest silbist) või amfibrahh (koosneb rõhutust, rõhulisest ja rõhutust silbist).

Takt (ladinakeelsest sõnast tactus 'puudutus', 'löök') on muusika noodikirjas absoluutse või suhtelise ajavahemiku tähis.
Takti tähistamiseks partituuris võib kasutada taktimõõdu ja taktijoone märke.
Taktina tähistatud ajavahemik võib jaotuda löökideks, millest mõni (enamasti esimene) võib olla rõhuline.
Rõhuliste ja mitterõhuliste löökide suhe määrab meetrumi.
Enne takti algust paiknevad helivältused võivad moodustada eeltakti.
Kui muusika panna sonaadesse, siis noodid oleksid tähed, mis moodustavad taktid ehk sõnad ja need moodustaksid omakorda lause ehk ühe muusikateose.