Otsing sellest blogist

UUS!!!

Palumetsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. Palumets  on pohla ...

kolmapäev, 9. detsember 2020

Sutta piṭaka

Sutta piṭaka koosneb viiest suurest kogumikust ehk nikaajast (sanskriti ja paali keeles nikāya ‘kogumik’, mahajaanas 'aagama'), mis sisaldavad kokku ligi 10 000 teksti, mida peetakse Buddha sõnaks.

Dīgha-nikāya

'Pikkade õpetussõnade kogumik' (sanskriti keeles dīrgha-āgama) sisaldab 34 pikka vestlust Buddha ja tema õpilaste vahel. Jaotatud kolme vagga’sse (peatükki), millest iga peatükk on üks raamat.
 • Sīlakkhandavagga-pāḷi – (moraalsus; 13 suttat)
 • Mahāvagga-pāḷi – (pikk diskursus; 10 suttat)
 • Pāṭikavagga-pāḷi – (hästi-tuntud diskursus; 11 suttat)

Majjhima-nikāya

'Keskmiste õpetussõnade kogumik' (sanskriti keeles madhyama-āgama) sisaldab 152 suttat, koosneb 15 peatükist.

Saṃyutta-nikāya

‘Rühmadeks jaotatud õpetuste kogumik (sanskriti keeles saṃyukta-āgama) sisaldab 2904 (7762) suttat, koosneb 56 rühmast, 5 peatükist; 6 raamatust.
 • Sagāthavagga-saṃyutta – 'jumaluste rühm'
 • Nidānavagga- saṃyutta – 'sõltuvusliku tekkimise rühm'
 • Khandavagga- saṃyutta – '5 isiksuse koostisosa'
 • Saḷāyatanavagga- saṃyutta – '6 taju'
 • Mahāvagga- saṃyutta – 'valgustumine'

Aṅguttara-nikāya

'Üks-rohkem õpetussõnade kogu' (sanskriti keeles ekottara-āgama) sisaldab 9557 suttat, jaotatuna 11. alaossa, kus kirjeldatakse vastavalt alaosa järjekorranumbrile eksisteerivaid asju ja nähtusi.

Khuddaka-nikāya

'Lühitekstide kogumik' (sanskriti keeles kṣudraka-āgama) koosneb 15 osast.
 • Kuddhakapātha – 'lühijuttude kogu', 9 lühiteksti noviitsidele
 • Dhammapada – 'õpetuste jada'; 423 neljarealist luuletust
 • Udāna – 'põhilausete kogu' sisaldab 80 suttat Buddha elust. Iga elusündmuse kohta sisaldub neljarealine salm (Udāna) või Buddha poolt öeldud proosatekst.
 • Itivuttaka – 'niimoodi öeldud' sisaldab 112 Buddha poolt õpetatud värssi, mis vaheldub proosatekstidega
 • Suttanipāta – 'väike suttate kogumik' sisaldab 5 värsivormis suttat
 • Vimānavatthu – 'jumaluste lossi lood' sisaldab 85 lugu
 • Peta Vatthu – 'lood petadest' (ja näljastest vaimudest)
 • Theragāthā – 'vanemate munkade värsid' – sisaldab 107 poeemi, 1279 värssi; 264 vanema Buddha järgija värsid õndsast elust
 • Therigāthā – 'värsid õdedest' ehk 'nunnade laulud'; 73 vanema nunna poolt antud 73 poeemi, 522 värssi
 • Jātaka – 'sünnilood' sisaldavad 547 jātaka’t (Buddha elulugu). Need on Buddha jutustused järgijatele tema eelmisest elust, lõppedes tavaliselt lauluvärssides. Lood on järjestatud vastavalt värsside arvule jātaka lõpus.
 • Niddesa – 'kirjeldus' ehk 'kommentaar' Suttanipāta kahele alalõigule (kommentaar Mahāvagga Pāḷi 4-le lõikele ja CuỊavagga Pāḷi 5-le lõikele ning Khaggavisāna Sutta 1-le lõikele)
 • Paṭisambhidā Magga – 'tee analüütilisse tunnetusse', 3 petükki, iga peatükk sisaldab 10 teemat ('katha')
 • Apadāna – 'arahantide lood'
 • Buddhavaṃsa – 'lood Buddhade pärinemisest' sisaldab lugusid 24 Budhast, kes on elanud enne ajaloolist Buddha (sh ajaloolisest Gotama Buddhast)
 • Cariyā Piṭaka – 35 värsi vormis jutustust, sh 10 täiuslikkust (pāramī) mis on vajalikud buddhasuse saavutamiseks (suuremeelsus, moraalsus, kõlblus, tarkus, energilisus, kannatlikkus, ausus, sihikindlus, võrdne suhtumine, meelerahu)
 • Nettippakarana – väike tõlgendus kanooniliste tekstide selgituseks ja interpreteerimiseks (ainult Birma Tipiṭakas)
 • Peṭakopadesa – selgitus (ja laiendus) Buddha poolt õpetatud meetodite kohta (ainult Birma Tipiṭakas)
 • Milinda-pañha – 'Milinda küsimused', sisaldab munk Nagasena vastuseid kuningas Milinda küsimustele (ainult Birma Tipiṭakas)
Sutta Piṭaka (paali keeles ‘suutrate korv’) on theravaada traditsioonis paali kaanoni ehk Tipiṭaka teine osa, mis koosneb viiest suurest kogumikust ehk nikaajast (sanskriti ja paali keeles nikāya ‘kogumik’, mahajaanas 'aagama'), mis sisaldavad kokku ligi 10 000 teksti, mida peetakse Buddha sõnaks.
Sutta Piṭaka (sanskritipäraselt Sūtrapiṭaka) jaotub nikaajadeks ehk aagamateks järgmiselt:
 1. «Pikkade õpetussõnade kogu» Dīgha-nikāya (sanskriti keeles dīrgha-āgama),
 2. «Keskmiste õpetussõnade kogu» Majjhima-nikāya (madhyama-āgama),
 3. «Ühendatud õpetussõnade kogu» Saṃyutta-nikāya (saṃyukta-āgama),
 4. «Üks-rohkem õpetussõnade kogu» Aṅguttara-nikāya (ekottara-āgama),
 5. «Väikeste õpetussõnade kogu» Khuddaka-nikāya (kṣudraka-āgama).