Otsing sellest blogist

UUS!!!

Palumetsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. Palumets  on pohla ...

neljapäev, 20. oktoober 2022

Täidesaatev võim


Täidesaatev võim on võimude lahususes seadusandliku ja kohtuvõimu kõrval üks kolmest võimust. Täidesaatev võim rakendab seadusi ja viib ellu poliitikat.
Üldjuhul on täidesaatvaks võimuks valitsus.
Eestis on riigi täidesaatev võimuorgan Vabariigi Valitsus. Kohalikul tasemel on Eesti omavalitsusüksustes täidesaatvateks organiteks vallas vallavalitsus ja linnas linnavalitsus.

Täidesaatva võimu ülesanded


  1. juhtimine: erinevate poliitikateseaduste ja direktiivide formuleerimine, esitamine ja rakendamine
  2. sümboolne ja tseremoniaalne roll
  3. administratsiooni suunamine ja järelevalve
  4. sõjaliste jõudude ja välissuhete juhtimine ja järelevalve
Valitsus teeb loob määrusi, direktiive, korraldusi, seadlusi. Valitsuse loodud asjad (määrused, direktiivid, korraldused, seadlused) on seaduse kaaluga.