Otsing sellest blogist

UUS!!!

Rabastuvad metsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. Rabastuvad metsad  ...

esmaspäev, 6. jaanuar 2020

Akordioni liigid

Akordioni liikideks on:
3.1. Klahvakordion


Joonis 1. Klahvakordion (Wikipedia).
Akordion on pill, mille ühel pool on basside nupud ja bassiregistrid ning teisel pool on klaveri klaviatuur ja klaviatuuri registrid.  Registrid on helistikud.
Eestis muutus akordion rahvalikuks pilliks 1920. aastatel, kui meremeeste vahendusel jõudsid Eestisse esimesed pillid Soomest, Rootsist, Saksamaalt ja sai eriti populaarseks enne II maailmasõda. Eestis ja ka teistes Baltimaades mängitakse enamasti klahvidega akordionit (Vikipeedia 2019).
3.2. Nuppakordion

Joonis 2. Nuppakordion (Kayanmusic).

Nuppakordionil on mõlemal pool nupud.
 Nuppakordioni hääleulatus on suurem kui klahvidega akordionil, sest nupud on klahvidega võrreldes palju väiksemad. Enamik uuemast akordionimuusikast ongi kirjutatud nuppudega akordionile ja klahvidega akordionil on paljusid neist teostest raske või isegi võimatu mängida.
Nuppakordion jaguneb:
a) kromaatiline nuppakordion (5-realine nuppakordion)
b) diatooniline nuppakordion (diatoonilise häälestusega 1–5 nupureaga väiksemõõduline lõõtspill) (Vikipeedia 2019).
3.3. Bajaan
Bajaaniks nimetatakse vene päritolu nuppakordionit. See on saanud endale nime vanavene lauliku ja jutuvestja Bojani järgi.
Bajaan meenutab akordioni, kuid tal on suurem heliulatus.
  Joonis 3. Bajaan (Wiktionary)
3.4. Stradella bassidega akordion
Stradella bassisüsteem (mõnikord nimetatakse seda tavaliseks bassiks) on paljude akordionide bassiküljel paiknev nuppude paigutus, mis kasutab viiendiku ringi paigutatud nuppude veergusid; see asetab võtme peamised akordid (I, IV ja V) kolme külgnevasse veergu. Tüüpilisel paigutusel sisaldab iga veerg:
Joonis 4. Stradella Bassisüsteem (Wikipedia 2019)
Abirida (kõige ülemine rida)
Põhirida 
Mažoorakordi rida (M)
Minoorakordi rida (m)
Dominantseptakordi rida (7)
Disdominantseptakordi rida (Wikipedia 2019)
3.5. Meloodia- ehk valikbassidega akordion
 Meloodiaakordionile on vasakpoolsele klahvistikule lisatud ümberlülitamise võimalus – ka vasakus käes on kromaatiline heliredel, mis võimaldab mängida ühehäälset meloodiat (Vikipeedia 2019).
3.6. Bassakordion
 Bassinoodid paremas käes, vasaku käe nupustik puudub. Sellel pillil saab mängida ainult basse (Vikipeedia 2019).
3.7. Midi-akordion
Midi-akordion on akordion, mille külge on pandud mikrofonid ja helitugevusnupud.

See osa on kopeeritud minu uurimistööst „Minu esimene muusikaline looming läbi akordionimängu".