Otsing sellest blogist

UUS!!!

Rabastuvad metsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. Rabastuvad metsad  ...

esmaspäev, 1. märts 2021

Heteronormatiivsus


Heteronormatiivsus on tõekspidamine, et inimesed langevad selgetesse ja üksteist täiendavatesse sugudesse (mees ja naine), millel on elus loomulikud rollid.
See eeldab, et heteroseksuaalsus on ainuke seksuaalne sättumus või ainuke norm. Samuti seda, et seksuaalse ja abielulised suhted on enamasti (või ainult) sobilikud vastassoost isikute vahel. "Heteronormatiivse" vaate järgi ühilduvad bioloogiline sugu, seksuaalsus, sooidentiteet ja soorollid. Heteronormatiivsus on sageli seotud heteroseksismi ja homofoobiaga

Diskrimineerimine

Heteronormatiivsus kirjeldab, kuidas ühiskondlikud institutsioonid ja poliitikad tugevdavad eeldust, et inimesed on heteroseksuaalsed ning nende sotsiaalne ja bioloogiline sugu on looduslikult binaarsed. Ühiskonnas valitsev heteronormatiivne kultuur "privilegeerib heteroseksuaalsust kui normaalset ja loomulikku". Heteronormatiivsete hoiakute kriitikud väidavad, et sellised hoiakud rõhuvad, häbimärgistavad ja muudavad tähtsusetuks hälbelisena tajutud seksuaalsused ja sood. See edendab õhkkonda, kus LGBT-isikuid diskrimineeritakse abiellumise võimaldamisel, maksusoodustuste andmisel ja tööle võtmisel. 
Lauren Berlanti ja Michael Warneri järgi toob avaliku ja privaatsfääri normatiivne lahutamine endaga kaasa selle, et intiimsfäär muutub millekski, mida ei seata ühiskonnas kahtluse alla. Sellest saab heteronormatiivse avaliku väitluse pidepunkt. Autorite järgi võetakse heteroseksuaalne pere harva poliitilises kultuuris vaatluse alla. Selle asemel muutub see kujuteldavaks mõõdupuuks, mille abil nii-nimetatud "kõrvalekaldeid" mõõdetakse. 

LGBT-isikute vastu

Kultuuriantropoloog Gayle Rubini järgi loob peavooluühiskonnas olev heteronormatiivsus "seksi hierarhia", mis paigutab seksuaalpraktikad astmestikule moraalselt "heast seksist" moraalselt "halva seksini". See hierarhia paigutab taastootva ja monogaamse seksi truude heteroseksuaalsete inimeste vahel "hea seksi" mõõdupuuks. Kõik ülejäänud seksuaalpraktikad, mis seda nõuet ei täida, paigutuvad madalamatele positsioonideni kuni "halva seksini". Astmestik paigutab pikaajalised pühendunud suhtes olevad geid ja lesbid ning valimatu sugueluga geid ja lesbid mõlemad kahe äärmuse vahele. Patrick McCreery näeb selles hierarhias selgitust, miks LGBT-inimesi häbimärgistatakse sotsiaalselt "hälbeliste" seksuaalpraktikate eest, mida praktiseeritakse sageli ka heteroseksuaalsete inimeste poolt. Näiteks pornograafia tarbimine või avalikus kohas seksimine. 
McCreery järgi kandub selline heteronormatiivne hierarhia üle töökohale, kus geid, lesbid ja biseksuaalsed inimesed seisavad sageli silmitsi diskrimineerimisega. Näiteks võib see väljenduda homoseksuaalseid inimesi välistava töölevõtmise poliitika või töökohal diskrimineerimisena. Selline hierarhia jätab sageli "madalaimal astmel" olevad isikud nagu transseksuaalsed inimesed haavatavaks kõige avalikumale diskrimineerimisele. Seetõttu on neil sageli võimatu tööd leida.
Minu seisukoht heteronormatiivsuse suhtes:
Mina leian, et heteronormatiivsus on kahjulik nähtus. See on kunstlikult loodud nähtus, mis põhineb valedel, eeldustel ja uskumustel.  See nähtus kahjustab neid, kes erinevad seksuaalse sättumuse poolest üldtunnustatud normist. Samamoodi ütleb see vaade ekslikult, et  bioloogiline sugu, seksuaalsus, sooidentiteet ja soorollid ühilduvad. See aga ei ole alati tõsi (nii sotsiaalselt kui ka bioloogiliselt). Järelikult on heteronormatiivsus kahjulik sotsiaalne norm, millest tuleb võimalikult kiiresti loobuda.
Kuidas loobuda heteronormatiivsusest:
Ausalt öeldes, läheks sellest loobumiseks tarvis kaua aega ja teavitustööd sugude ning seksuaalsuse suhtes. Inimestele tuleks teadvustada LGBT+ kogukonda, selle tegevusi, olulisust, bioloogilise ja sotsiaalse soo erinevust, seda et inimene ei saa oma sooidenditeeti muuta, seda mis on sotsiaalne sugu (see, kelleks inimene ennast peab), LGBT+ ajalugu [see, et teistsugused homoseksuaalsed (üldiselt võttes) inimesed on kogu aeg läbi ajaloo olemas olnud ning nad ei kao kuhugi].
Alles pärast sellest loobumist on päriselt kõikidel inimestel hea Eestis elada ja viibida.
Tänan, kui minu kirjutatut mõistate ja heteronormatiivsuse kaotamist toetate. Aitäh!
Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige.