Otsing sellest blogist

UUS!!!

Rabastuvad metsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. Rabastuvad metsad  ...

esmaspäev, 14. november 2022

Unistuste Euroopa

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige.
Oleme jõudnud tuleviku vaatava unistuste-sarjaga teise osani. Jääb veel kolmas osa ehk unistuste maailm (Esimene osa, Unistuste Eesti, oli 6. augustil 2021. aastal).
Minu unistuste Euroopa oleks piirideta, täielikult vaba Euroopa. Sellises Euroopas puuduksid riigid ja piirid. Sellises Euroopas austataks inimeste ja loomade õigusi. Sellises Euroopas kaitstaks loodust ja keskkonda, ideaalis oleks ka lõpmatu majanduskasv (paraku pole see võimalik), eelistatakse teadust traditsioonidele. Sellises Euroopas oleks taastuv rohemajandus. Traditsioone hoitakse elus nii palju kui need loodusele ja keskkonnale või inimeste vabadustele ohtlikud pole. Selle Euroopa inimesed oleksid täielikult võrdsed. See Euroopa oleks kogukondliku majandamise Euroopa. Inimesed elavad kogukondades, kuhu kuuluvad põlvkondade kaupa mitmed üksteisele lähedal elavad inimesed. Nad ei pea olema sugulased. Kõik tegevused, välja arvatud erinevate kogukondade koosolekud, on kogukonnapõhised. Üksteist aidatakse. Toodetakse ainult keskkonnasõbralikke ja looduses lagunevaid tooteid, tehakse ka taaskasutust. Tootmistes kasutatakse vanu masinaid, kuid neid muudetakse keskkonnasõbralikemateks. Peamisteks energiaallikateks saavad taastuvad loodusvarad: tuul, vesi, elekter, biomass, maa siseenergia (geotermaal) jne.. Leiutatakse uusi keskkonnasõbralikke tooteid (lendavad autod, traadita elekter). Rännatakse teistele planeetidele ja uutesse galaktikatesse. Leiutatakse palju uusi tehnoloogiaid ja masinaid (ajarännu masin; ühest kohast teise ülikiiresti liikumise masin ehk kui Star Treki analoogiat vaadata, siis Warpajam). Inimestel rohkem vabadusi kui tänapäeval, kuid eelkõige lähtutakse teadusest. Riietus mõlemal sugupoolel võrdne ehk vaba. Inimestel lastakse olla see, kes ta tahab olla. Inimeste hulgas on täielik võrdsus. Enamikke töid teeksid iseseisvad robotid. Kuid inimestele jääks kontroll robotite üle ja vajadusel ka nende väljalülitamise või käsitsi juhtimise võimalus. Olulistes asjades toimub maailma juhtimine elektroonilise otsedemokraatia kaudu. Muidu kogukonnapõhiselt. 
Euroopa Liit oleks suurema ja ühtsem kui kunagi varem. Samamoodi ka teised suuremad rahvusvahelised organisatsioonid.
Valitsejad otsedemokraatia kaudu nii kauaks kui rahvas neid toetab. Kõik otsused teevad tavainimesed internetis hääletades või rahvakogunemistel. Otsuste tegemisel põhinetakse teadmistel ja otsuseid teevad oma ala asjatundjad. 
Inimesed on õnnelikud, edukad, positiivsed ning kõigega rahul. Väärtustatakse inimeste elu, selle kvaliteeti ja tervetena elatud aastaid. Rahalist väärtust ehk elustandardit väärtustatakse vähem.
Sellises Euroopas lähtutakse kokku lepitud seadustest ja tavadest ning ei rikuta neid. Sellises Euroopas toetatakse ja aidatakse kõiki inimesi. Seaduserikkumiste korral proovitakse rikkujaid õpetada ja suunata, mitte karistada. Sellises Euroopas tahaks ma elada.