Otsing sellest blogist

UUS!!!

Palumetsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. Palumets  on pohla ...

reede, 5. november 2021

Enesekontrolliplaan

Enesekontrolliplaan etappide kaupa:
1.1 Asendiplaan peab olema täpne ja korrektne ja sellel peab olema märgitud kõik hooned/ruumid, kus toitu käideldakse.
- Kasutatavad seadmed kirjeldavad ettevõtte tegevust ja nende paigutus peaks olema selline, et tagada nende hõlbus puhastamine ning järjestada protsesse ristsaastumise vältimiseks.
- Toidu liikumistee algab toidu vastuvõtupunktist ja liigub läbi säilitamis-, töötlemis-, vahesäilitamise- ja muude protsesside alast kuni tarbijani.
1.2 Seinamaterjalid peavad olema kergestipuhastatavad
1.3 Toidukäitlemisruumid ja -seadmed peavad olema puhtad, vajadusel desinfitseeritud. Peab olema puhastusplaan.
1.4 Toidukäitlemisettevõttes tuleb rakendada piisavaid kahjuritõrjemeetmeid. Väliskeskkonda avanevad aknad peavad nendes ruumides, kus toimub toidu valmistamine, olema kaetud putukatõrjevõrguga või olema käitlemise ajal suletud.
1.5 Toidujäätmete, kõrvalsaaduste ja muude jäätmete hoidmiseks ja kõrvaldamiseks peab olema kord
1.6 Töötajal peab olema tervisetõend
1.7 Ruumide laboratoorse kontroll (uuringud, proovid)
1.8 Veokid peavad olema puhtad ja heas seisukorras
1.9 markeerimine
1.10 Toit ning iga aine, mis on ette nähtud toidu koostisesse lisamiseks või lisamist eeldatakse, peab olema jälgitav kõikidel tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel.
1.11 Toiduga kokku puutuvad esemed peavad olema puhtad ja desinfitseeritud
1.12 Ohutu toidu käitlemise eelduseks on see, et kaebuste või toidutekkeliste haiguste kahtluse korral, oleks ettevõttes süsteemid info kogumiseks, analüüsimiseks ja edastamiseks.