Otsing sellest blogist

UUS!!!

Rohusoometsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. 2.2. Rohusoometsad ...

kolmapäev, 13. märts 2024

Eesti kronostragraafiline skaala

Eesti kronostratigraafiline skaala

Eesti ala pealiskorra kronostrafigraafiline skaala.

LadestuLadestikLadekivimiline koostis avamuselpaksus
KvaternaarHolotseen
Pleistotseen
Setted puuduvad
DevonÜlemdevonDaugavalubjakivi8+ m
Dubnikisavidolomiit15 m
Pļaviņasedolomiit, lubjakivi27...32 m
KeskdevonAmataliivakivialeuroliit, savi12...30 m
Gaujaliivakivi, aleuroliit, savi78...80 m
Burtniekiliivakivi, aleuroliit61...95 m
Arukülaliivakivi, aleuroliit66...97 m
Narvadolomiit, savi, aleuroliit30...109 m
Pärnuliivakivi, aleuroliit, savi, dolomiit15...47 m
AlamdevonRēzekneliivakivi, aleuroliit1...52 m
Ķemeriliivakivi, dolomiit6...8 m
Tilželiivakivi, aleuroliit2...18 m
SilurPřidoliOhessaarelubjakivi, mergel, dolomiitkuni 34 m
Kaugatumalubjakivi, mergel42...86 m
LudlowKuressaarelubjakivi, mergel5...28 m
Paadlalubjakivi, dolomiit, mergel3...28 m
WenlockRootsikülalubjakivi, dolomiit20...40 m
Jaagarahulubjakivi, mergel, dolomiit32...145 m
Jaanilubjakivi, mergel, lubjakas savi, dolomiit24...70 m
LlandoveryAdaveremergel, savi, lubjakivi, dolomiit11...56 m
Raikkülalubjakivi, dolomiit, mergel16...176 m
Juurulubjakivi, mergel20...64 m
OrdoviitsiumÜlemordoviitsiumPorkunilubjakivi, dolomiit4...15 m
Pirgulubjakivi17...70 m
Vormsilubjakivi2...22 m
Nabalalubjakivi2...35 m
Rakverelubjakivi2...28 m
Oandulubjakivi0...6 m
Keilamergel, lubjakivi3...32 m
Haljalalubjakivi2...14 m
Kukruselubjakivi, kukersiit4...25 m
KeskordoviitsiumUhakulubjakivi, mergel5...25 m
Lasnamäelubjakivi, dolomiit3...15 m
Aserilubjakivi0,1...7 m
Kundalubjakivi, lubiliivakivi0,1...15 m
Volhovilubjakivi, dolomiit0...21 m
AlamordoviitsiumBillingeniglaukoniitaleuroliit0...1 m
Hunnebergiglaukoniitliivakivi, aleuroliit0,5...2 m
Varangusavi, argilliit4...25 m
Pakerordiliivakivi, argilliit4...25 m
KambriumFurongliivakivi, aleuroliit, fosforiit0...150m
Kolmas ladestikaleuroliit, liivakivi
Teine ladestikaleuroliit
Terre-Neuvesinisavi aleuroliidiga
Ediacaraliivakivi, aleuroliit, savi0...123 m
Setted puuduvad
Kristalne aluskord