Otsing sellest blogist

UUS!!!

Rohusoometsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. 2.2. Rohusoometsad ...

teisipäev, 8. detsember 2020

Pratimokša, Suttavibhańha

Suttade analüüs” (Suttavibhaṅha) on “Pāṭimokkha-sutta” põhjalik analüüs. Pāṭimokkha on käitumisjuhiste ja reeglite kogumik, milles on raskusastmete järgi loetletud kaheksa eksimuste klassi, mis on omakorda jaotatud kaheks:

Pratimokša (sanskriti keeles prātimokṣapaali keeles pāṭimokkha ‘täielik vabanemine’; tiibeti keeles so sor thar pahiina keeles 波羅提⽊叉 poluotimuchajaapani keeles haradaimokusha) on budistliku koguduse (sangha) käitumisjuhiste kogu, mis sisaldub Prātimokṣa-sūtra’s. Selle paalikeelne versioon Pāṭimokkha-sutta kuulub Vinayapiṭaka esimese osa Suttavibhaṅga koosseisu. Erinevates koolkondades on pratimokša reeglite arv erinev. Theravaada vinaja sisaldab näiteks 227 reeglit munkadele ja 348 nunnadele. Enamus pratimokša reegleid määratleb munkade-nunnade igapäevaelu korraldust.
Pratimokša reegleid retsiteeritakse sanghas kord kuus. Reeglist on üle astunu peab selle kõigi ees üles tunnistama ja vastu võtma karistuse vastavalt süü suurusele. Kõige raskemate üleastumiste hulka kuuluvad
  1. tahtlik suguline vahekord,
  2. vargus,
  3. inimese tapmine ja
  4. valetamine vaimsete võimete või teadmiste saavutamise kohta,
mille eest on karistuseks sanghast väljaheitmine ilma tagasipöördumise võimaluseta.

Väljaarvamine

"Väljaarvamine” (Pārājika-pāḷi) sisaldab nelja suuremat eksimust, mille korral toimub sanghast pöördumatu väljaarvamine. Nendeks on
  1. tahtlik suguline vahekord,
  2. vargus,
  3. inimese tapmine ja
  4. vaimsete võimete või teadmiste saavutamise kohta valetamine.

Heastamine

“Heastamine” (Pācittiya-pāḷi) sisaldab väiksemaid eksimusi ja nende heastamist, milleks võib olla eksimuse tunnistamine, lepitus vms. Siia alla on koondatud ka söömise, rüü kandmise ja muu igapäevaeluga seotud juhiseid.