Otsing sellest blogist

UUS!!!

Rabastuvad metsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. Rabastuvad metsad  ...

neljapäev, 22. juuni 2023

Eesti keele riigieksami kirjandi hindamisjuhend

Riigieksameid tehakse gümnaasiumi ehk keskkooli lõpetamiseks. Need tööd on sinu senise elu kõige olulisemad tööd, sest neist sõltub see, kuhu sa saad edasi õppima minna. Õpetajatele, antakse hindamisjuhend, millest lähtuvalt peavad nad töid hindama. Oma kooli õpetaja kontrollitud töö antakse veel suvaliselt mõne teise kooli õpetajale kontrollimiseks ja sealt veel eksamikoostajatele (komisjonile) kontrolliks. Komisjon või mõni teine õpetaja võivad töö tagasi saata. Niimoodi käib kõigi riigieksamite kontroll (eesti keele, matemaatika ja võõrkeele).
Põhikooli ja Gümnaasiumi lõpetamise tingimused (tavaolukorras):
Põhikool:
Riiklikud:
Loovtöö (tehakse tavaliselt 8. klassis)
Eesti keele või Eesti keel teise keelena lõpueksam
Matemaatika lõpueksam
Koolieksam:
Valikeksam (kooli poolt)
Gümnaasium:
Riiklikud:
Uurimistöö (tehakse tavaliselt 11. klassis)
Eesti keele või Eesti keel teise keelena riigieksam
Matemaatika riigieksam (võimalik valida kitsa või laia vahel)
Võõrkeele riigieksam (inglise, saksa, vene või prantsuse ning võõrkeelsetes koolides põhi õppekeele oma)
Koolieksam: 
Valikeksam

Üldjuhul on kooli lõpetamisel veel üks tingimus. Kõik veerandi, kursuse, trimestri või mis iganes süsteemi hinded peavad olema positiivsed (3-5 või A). Sellest on võimalik teatud tingimustel ja vanemate nõusolekul mööda hiilida, kuid head see kellegile ei tee.
Eesti keele riigieksami kirjandi hindamisjuhend:
Juhend on küll mõni aasta vana, aga põhiosa sellest on säilinud muutumatuna.