Otsing sellest blogist

UUS!!!

Rohusoometsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. 2.2. Rohusoometsad ...

kolmapäev, 23. jaanuar 2019

Tantra

Tantra (tiibeti rgyd, sanskriti tantra) on hinduismist ja mõningate mitte-theravaadabudistlike koolkondade poolt kasutusele võetud esoteeriline praktika. Tantrad on vadžrajaanas ja Hinduismis sisalduvad õpetused. Buddha õpetuste algne kogumik (paali keelne Tipiṭaka) ei sisalda tantraid ehk salatekste (Sansk.: tantra), kosmilisi diagramme (Sansk.: yantra) ega enigmaatilised vormelid (Sansk.: mantra), need pärinevad hilisemast tantrismist. 

Tantra ajalugu:

Umbkaudu 7.–10. sajandil Vana-Indias ülipopulaarne religioosne fenomen, mis Läänes nimetatud tantrismiks, taotles eelkõige feminiinse komponendi tagasitoomist senimaani üsnagi maskuliinsesse vaimu- ja usuilma. Seega oli tegu omalaadse keskaegse feminismiga, naiste osa ümberhindamisega religioonis, ent mitte üksnes. Hindude jaoks tähendas tantrism askeetide jumal Śiva ja tema abikaasa Śakti kultust, milles kummardati maailma mees- ja naisalget koos. Tänaseni ei täida maailma Śiva pühamuid mitte tema kujud (nagu teiste hindu jumalate puhul), vaid templi keskseimal kohal on kivist Śiva suguelundi (liṅga) kujutis, mis torgatud läbi Śakti genitaalide (yoni). Jumalate kujutamine suguühtes sümboliseeris seda liitu, milles Śiva polnud üknes mees, vaid ka õpetaja, lihasuretaja, kelle askeesi täiendas Śakti, naine, õpilane ja püha prostituut. Tantrism pööras pea peale rüveda ja püha mõiste, rõhutas õpetaja (guru) ja õpilase (śiṣya) suhte erilisust, teadmiste personaalset edastamist, ent ka õpilase „võitu” õpetaja üle. Tantrismi üheks kuulsaimaks kujutiseks on raevukas ja mitmekäeline, verine ja pealuukeega, rõveda välimusega Śakti (või mõni tema raevukatest kehastustest, näiteks Durgā), kes istub või tantsib Śiva laibal (mõnikord temaga suguühtes olles), juues oma mehe maharaiutud peast tema verd. Tarvitusel olid esoteersed vahendid teadvuse ja maailmataju avardamiseks: salatekstid (tantra), kosmilised diagrammid (yantra), enigmaatilised vormelid (mantra). Asjassepühendatud meessoost braahmani seisusest askeedid rikkusid teadlikult ja rituaali käigus lihasuretamise reegleid, juues alkoholi (madya), süües liha (māṃsa) ja kala (matsya), suitsetades narkootikume (mudrā) ja astudes ühtesse (maithunā) madalast soost naistega. Mediteeriti surnuaedadel, kus askeete ümbritsesid lagunevad laibad, või mediteeriti inimkeha rüveduste (sperma, uriin, sitt, menstruatsiooniveri, ila) üle. Leebemal ja sümboolsemal kujul (st ilma reaalseid praktikaid rakendamata) on tantrism mõjutanud ka budismi, eriti selgelt Tiibetis.[1]

Keskaegses Indias põimusid kolm religioosset fenomeni (yoga, bhakti ja tantra) ning kaks teadust (meditsiin ehk āyurveda ja armukunst ehk kāmaśāstra) omavahel läbisegi, andes Vana-India vaimsusele tugeva aktsendi. Sellestsinasest sasipuntrast ongi pärit praktikad, mis praegu on populaarsed, sest India vaimsus on alati olnud ülimalt praktiline, igal filosoofial, maailmavaatel ja usundil on ja on alati olnud praktiline väljund, tegevus, mille kaudu ideed praktikasse paigutada.[1]

Samuti mõjutasid tantrismi Tiibeti algne usund bön ja teised neis regioonides, kuhu budistlik tantrism saabus varem eksisteerinud usundid ja kultused. Vadžrajaanas kujutatatakse Buddhasid ja bodhisattvaidkoos jumalustest saatjatega, samuti hinduistliku tantrismis seal siis šaktiga. Tantristliku budismi vormi viis Padmasambhava 8. sajandi teisel poolel Tiibetisse. 11. sajandil oli Kālatšakra saanud populaarseks õpetussüsteemiks millega levis ka mahajaana budismi maades Ürg-Buddha (Ādi-Buddhakultus.

Kuulsamaid tantrate õpetajaid oli 7. sajandilTiibeti budismi rajaja Padmasambhava ehk Guru Rinpotše.

Tantrism on enesele eesmärgiks seadnud tõlgendada inimese olemust põhjuse ja tagajärje seoses. Sel põhjusel peetakse šaastratest ajaliselt hiliseimat "Tantra šaastrat " sobivaimaks kali-juuga, praeguse ajastuga.

Tantrismis pööratakse erilist tähelepanu “raevukatele” jumalustele, usukaitsjatele – dharmapaladele. Tekkis ka terve rida naisjumalusi, hiljem lisati nn “vasakukäelises” tantras jumalustele abikaasad – pradnjaa vidjaad – Buddhadele ja bodhisattvatele. Sageli kaasnes vidjaade kultuse näiliselt erutav tasand ja selline tantra väline visuaalnekülg on uimastanud eurooplastest uurijaid, kes on pidanud tantrat seksiõpetuseks, Hipidsidusid vasaku käe tantra oma seksrevolutsiooniga ja tegid sellest tõelise liiderdamise ideoloogia.

Tantristlikelt jumalustelt pühenduse ja tarkuse, teadmiste saamiseks riituste puhul on tantrate praktiseerijal ilmtingimata tarvilik teadvuse seisundi kontroll. Teadvuse kontroll on eesmärk, mille poole tuleb alati püüelda. See on tantristi arusaam vastukaaluks üldisele ühiskondlikule müüdile mida levitatakse läänemaailmas, kus räägitakse kosmilisest tantristlikust ekstaasist .

Tantristide (tantrist sngags-'chang) uskumuste kohaselt kaasnevad õige harjutamisega üleloomulikud võimed (siddhid). Riitustelkasutati mitmesuguseid rituaalesemeid – inimkolbast kapalasääreluust trompet, inimkontidest valmistatud keed ja põlled, pistoda phurbaa.

Mahajaana tantrad (theg pa chen po, sanskriti mahāyāna)Redigeeri

Vadžrajaana eksisteerib tänapäeval vaid kahe budismi koolkonna juures. Esimene on Tiibetibudism, mille alla käivad sellised alad nagu BhutanIndiaNepal, Edela ja Põhja HiinaMongoolia, Habarovski krai, BurjaatiaTuva ja Kalmõkkia. Need on paigad, kus budism on juba traditsioonina juurdunud kohalikku kultuuri. Teine on Jaapanis shingon. Shingon on jaapanipärane vorm hiinakeelsest terminist Zhenyan, mis tähendab "Tõe sõnad", mis omakorda on sõna (mantra) tõlge sanskritist.

Shingon kui koolkond tekkis Jaapanis Heiani (794–1185) ajastul kui munk Kukai reisis Hiinasse 804. aastal kus õppis ja praktiseeris tantraid ja tagasi Jaapanisse saabudes tõi kaasa suure hulga tekste ja kunsti.

Aja möödudes töötas välja enda isikliku sünteesi praktika ja esoteerika kohta, kus kesksel kohal on (Mahavairotshana Tathagata) ehk Vairotshana kõrgeim vorm.

 • Bya rgyud (sanskriti kriyā-tantra)
 • Spyod rgyud (sanskriti caryā-tantra)
 • Rnal 'byor rgyud (sanskriti yoga-tantra)
 • Bla na med pa'i rgyud (sanskriti anuttara-yoga-tantra)

Varajased tantra tekstid on jagatud nelja kategooriasse.

 1. Krijatantra
 2. Tšarjatantra
 3. Yoga Tantra
 4. Anuttarayoga Tantra

Sellist klassifikatsiooni tantrate puhul rakendas tiibetlane Bu-ston 14. sajandil.Nyingma koolkonnas on suutrad (suutra-mdo) jagatud kolme ja tantrad (rgyud) kuude erinevasse klassi. Tiibeti budismi tekstide kogumik Kandžur sisaldab enda viimases osas Gyu (rgyd) (sanskr.: Tantra ) suurel hulgal tekste ,mis on möeldud vadzrajaana jatantrismiga tegelejatele.

 • Krija tantra
 • Charja tantra
 • Jooga tantra
 • Atijooga tantra
 • Anujooga tantra
 • Mahajooga tantra
 • Anuttarajooga tantra

Nyingma koolkond jagab tantrad kahte suurde rühma: sisesed ja välised tantrad.

Kõrgeima Jooga tanrad jaotatakse omakorda alamklassidesse:(Non-duaal) , isa – ja ema- tantrateks

Ema tantrad:

Buddha pere:

 • Sarva-Buddha-Samayoga

Akšobhja

Vairotšana

Ratnasambhava

Amoghasiddhi

Namas Tare Ekavimsati Vajrakilaya TantraMahakala

Vadžradhara

Yathalabdha-Khasama Isa tantrad

Akšobhja

Vairotšana

Amitabha

Bhagavad-Ekajata Tantra

Vadžradhara

Mõned tantrate nimetusedRedigeeri

Tantra rituaalinstrumendidRedigeeri

Kapala tehakse alati inimese pealuust. See sümboliseerib meie meelte olemust. Rituaalses praktikas kasutatakse kapalattantriku teadvuse seisundi ja meelte ohverdamiseks raevukale jumalusele, sellepärast on thankadel kujutatud kapalasmeeled, täpsemalt meeleelundid – silmad, kõrvad, keel, nina.

Tilbu Tilbu on (sanskr. (khantA), тиб.dril-bumong. хонхо) , käepidemega metall-kelluke. Hoitakse vasakus käes, helistatakse rituaalideja tseremooniate ajal. Tilbu kasutamine eeldab ka teise temaga kaasaskäiva ehk komplektis oleva instrumendi olemaoslu nimega Vadžra, dordže (vadžra, tiib.rdo-rje). Vadžrat ehk dordžet hoitakse paremas käes.

Bön (bon) tantraRedigeeri

(https://et.m.wikipedia.org/wiki/Tantrad)

Tantra


Tantra olemusest

Tantra on terviklik vaimne teekond, isikliku arengu täpne teadus. Selle eesmärk on praktiseerijat positiivselt muuta, kuni ta jõuab valgustumiseni ning anda praktiseerijale tööriistad, et valitseda oma elu loomise üle ja kontrollida selle salajasi jõude. Tantra terviklik loomus tunnustab nii materiaalseid kui vaimseid eesmärke.

Sanskritikeelne sõna „tantra“ tähendab sõna-sõnalt „lõimima“ nagu kudumismasinal või „laiendama“. See tuleb sõnatüvest tan – venitama või laiendama ja tra – päästma.

Tantra on elujaatav süsteem ja teekond

Tantra on elujaatav teekond – see ei eita maailma, nagu mitmed vaimsed teekonnad, vaid pigem võtab selle omaks. Tantristliku suhtumise filosoofiline baas on, et kõik on jumalik. Seega mitte millestki ei keelduta, mitte midagi ei eitata ega suruta maha ja selle asemel on kõik aktsepteeritud, integreeritud ja transformeeritud. Tantra pakub võimaluse jõuda vaimse realisatsioonini selles maailmas ja selle maailma kaudu. Tantristlik teekond on paradoks, kus inimese enda vangla seinad loovad võimaluse tema vabanemiseks. Siin on suur kontrast askeetlike vaimsete õpetustega, mis on meie arusaama vaimsusest palju mõjutanud. 

Tantras lähtutakse arusaamast, et universum on terviklik ja mitteduaalne ning makro- ja mikrokosmos resoneerivad omavahel ja vastavad teineteisele.

„Mis on siin, on kõikjal, mida ei ole siin, seda ei ole kusagil.“

Universumi väljendunud (manifesteerinud) osa on jagatud seitsmeks tasandiks, tihedamast energiast peenemaks: füüsiline, energeetiline/eeterlik, astraalne, mentaalne, põhjuslik ja kaks väga peent lisatasandit, mida mõnikord kutsutakse Buddhi ja Atman. Kõiki neid tasandeid võib nimetada ka kehadeks. Enamik inimesi on teadlik ainult füüsilisest tasandist või füüsilisest kehast. Sügavamate kehade ja peenemate universumi tasandite tajumist ja kontrolli saab arendada jooga- ja tantrapraktika abil.

Mees- ja naisaspekt ehk Shiva ja Shakti

Shiva ja Shakti – kui traditsiooniliselt on enamik vaimseid süsteeme suunatud meestele, siis tantra loob võrdselt väärtusliku koha ka naistele ja Jumalikule Naiselikkusele. Shakti on universumi manifesteerunud printsiip, samal ajal kui Shiva on puhas teadvus. Shivat ja Shaktit peetakse jumalikuks paariks. Nad on ühe ja sama teadvuse duaalne aspekt. Nad näivad eraldiseisvatena, kuid on samas täielikult armastuses ühendunud. Enamus traditsioonilisi süsteeme keskendub ainuüksi Shivale, puhta teadvuse printsiibile. Tantra mõistab, et inimestel on lihtsam olla teadlik universumi manifesteerunud osast, Shaktist, ja nii saab teadlikkuse abil jõuda Shiva ja Shakti ühenduseni. Shaktist saab vaimse transformatsiooni võti ja seda tunnustatakse kui Jumalikku Naiselikkust.

Tantra ja seksuaalsus

Tantristlikest õpetustest ja tekstidest on vaid vähem kui kümnendik seotudseksiga. Eksisteerib mitmeid tantra liine (parema käe tantra) kus seksuaalne kontakt partnerite vahel sootuks puudub, sellele vaatamata aga kasutatakse Shiva (+) ja Shakti (-) polaarsusest tulenevat energeetikat vaimseks arenguks ka seal.

Seksi aktsepteeritakse ja kasutatakse tantras, seks ei ole aga  praktika peamine fookus ja eesmärk omaette. Tegelikult on oluline meeles pidada, et tantra on seksuaalse iha ületamine, mitte lihtsalt selles mõnulemine. Seksi ja seksuaalset energiat kasutatakse eesmärgil, mis ületab seksi. Tõeline tantra praktiseerija kasutab seksuaalset iha ja püüab seda ületada, ta paneb oma naudingu vaimse arengu teenistusse. Tänu sellele kavatsusele saavad iha ja seksuaalne tegevus tööriistadeks ega muutu eesmärgiks omaette. Seksuaalse tantra praktiseerimisel ilma selge mõistmise ja kavatsuseta on võimalik kukkuda punasesse tantrasse ja eemalduda vaimsest suunast, muutudes oma ihade orjaks. 
Enamikele inimestele on seksuaalne iha tugevaim tung ja selle üle kontrolli ja meisterlikkuse saavutamine on väga keerukas. Tantra teekonnal käimist võrreldakse tihti noateral käimisega või tiigriga ratsutamisega. See on efektiivne ja võimas, kuid libastumine võib lõppeda (vähemalt ajutise) hävinguga. Sellel efektiivsel, kuid samas väljakutseid esitaval teekonnal on vajalik guru või õpetaja kaitse toetamaks ja selgitamaks.

Keha kasutamine kui vaimne ressurss

Vastupidiselt askeetlikele vaimsetele praktikatele, saab tantras kehast tempel. Tantra praktikatest on tulnud hatha ja kundalini jooga teadused ja sellised vaimsed praktikad, mis kasutavad keha, et keha ületada. Kui praktiseerida ideaalini, muutub keha surematuks ja Shakti ilmneb (manifesteerub) kehas kui lõpmatu energia allikas, mida kutsutakse kundaliniks. Tantras kasutatakse ka salajasi teaduseid nagu astroloogia, parapsühholoogia, alkeemia ja maagia.

 

"Tõeline Sannyasin elab maailmas, aga ei lase ennast sellest kaasa haarata. Need, kes eitavad ennast, elavad metsas ja närivad rahuldamata ihade mäletsetud toitu, ei ole tõelised loobujad.


Ela elulahingu keskel!


Igaüks suudab jääda rahulikuks koopas või magades. Seisa tegevuse hulluse keerises ja jõua Keskmeni."


 

Swami Vivekananda


Tantramassaaž

Tantramassaaži termini alla on koondatud terve teaduste ja tehnikate kompleks erinevatest tervendamise õpetustest ja erinevatest paikadest, mille läbivaks ühiseks nimetajaks on tervendav puudutus, kohalolu, palve ja energiatöö. Tantramassaaži käigus tunnetab terapeut tervendatava vajadusi ja valib tervendamiseks hetkel sobilikumad võtted. Tantramassaaži seansile tulles oleks hea läbi mõelda, mis on Sinu eesmärk. Loomulikult on tore ka niisama lihtsalt massaaži ja puudutust nautida, kuid läbi tantraamassaaži on võimalik kogedaka võimast ja kestvat tervendust. Lisaks energeetilisele ja emotsionaalsele toimele võib tantraamassaaž olla asendamatuks abiks suguorganite valulikkuse või tundetuse korral,  erektsioonimurede korral, juhul kui Sul on raskusi orgasmide saamisega või juhtimisega ja muude seksuaalsete blokeeringute korral. Kindlasti ei ole tantramassaaži osaks mistahes vormis seks ega seemnepursekeni stimuleerimine.

Soovi korral võid saada tantramassaaži ka partneriga samaaegselt ja/või õpetusi tantramassaaži tegemiseks.

Tantramassaaži seanssi kestvus 2-2,5 tundi, hind 150 eurot.
Seanss algab konsultatsiooniga, kus räägime läbi eesmärgid ja võimalikud piirangud. Palun tule seansile ilma kiirustamata ja piisava ajavaruga, kuna tantramassaaž võib üles tuua erinevaid tugevaid emotsioone. Ole enda vastu õrn paar päeva ka peale seanssi. 

Meie tervendajad:

Tantramassaaž Shaktidele  Margus Sarmet

Tantramassaaž Shivadele ja Shaktidele Laila Elhuveig  (vaata ka: www.tervepuu.com/massaaz

Tantramassaaž Shivadele ja paarismassaazJaanika Jeskina 

(http://www.tantratants.ee/tantramassaaz/)

(http://tantratants.ee)

Põhimõtteliselt on tantra nagu mantra ainult, et tants. Põhimõtteliselt on see budism, Theravaada koolkond.

Head aega ja jällenägemiseni järgmisel korral.

Tsau