Otsing sellest blogist

UUS!!!

Palumetsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. Palumets  on pohla ...

neljapäev, 12. detsember 2019

Kolmkõla

Kolmkõla ehk tertskvintakord ehk tertsakord on kolmest erinevast heliklassist koosnev akord, mille põhikujuhelid paiknevad kahe ülestikuse tertsina.
kolmkõla
Koosneb akordi helidest
kvint
terts
priim
Akordi kujud
kolmkõla
sekstakord
kvartsekstakord
Akordi tähistus
KK (dkk), kk (mkk), >kk, <kk
Näide: C-duur kolmkõla põhikuju ehitatakse heliklassidest C (0), E (4) ja G (7), millest C ja E vahe on suur terts ning E ja G vahe väike terts Accordo8.png.
Kolmkõla põhikuju helide nimetused on (altpoolt lugedes) priimterts ja kvint.

Kolmkõla liigid

Olenevalt tertside suurusest tekivad järgmised kolmkõlad:

Konsoneerivad ja dissoneerivad kolmkõlad

Mažoorsed ja minoorsed kolmkõlad on konsoneerivad, suurendatud ja vähendatud kolmkõlad dissoneerivad kooskõlad.

Kolmkõla neljahäälne seade

Kolmkõla neljahäälne seade on välja kujunenud koorimuusikas seoses inimhäältejaotusega 4 põhiliiki: sopranalttenorbass. Neid nimetusi kasutatakse ka instrumentaalmuusikas. Neljahäälne segakoori seade kirjutatakse kahele noodijoonestikule: ülemisele sopran ja alt viiulivõtmes ning alumisele tenor ja bass bassivõtmes.

Kolmkõla ulatus

Kolmkõla ulatuse määravad intervallidsoprani, aldi ja tenori vahel. Ulatuse määramisel ei arvestata tenori ja bassi vahel tekkinud intervalli.
  • kolmkõla kitsas ulatuses kui intervallid kahe naaberheli vahel ei ületa kvarti ehk tenori ja soprani kaugus on väiksem kui oktav
  • kolmkõla on laias ulatuses kui naaberhelide vahel tekivad kvindid ja sekstid ehk tenori ja soprani kaugus on suurem kui oktav

Kolmkõla meloodiline seis

Akordi meloodilise seisu määrab sopran.
Kui sopranis on
  • priim, on kolmkõla priimi meloodilises seisus
  • terts, on kolmkõla tertsi meloodilises seisus
  • kvint, on kolmkõla kvindi meloodilises seisus
Bassis esinev priim viitab kolmkõla põhikujule, terts sekstakordile ja kvint kvartsekstakordile.

Kolmkõla kvindi meloodilises seisus

Kolmkõla priimi meloodilises seisus

Kolmkõlatertsimeloodilises seisus

Kolmkõlade kujud

Kolmkõla.PNG
Kolmkõlade kuju määrab bass. Kolmkõladel on kolm kuju:
Kolmkõla ehitatakse tavaliselt üles toonikast. Toonikast üles ehitatud kolmkõlasid nimetatakse toonika kolmkõladeks. Toonika kolmkõladeks on ka väike ja suur kolmkõla. Väike kolmkõla on helistiku esimese oktavi esimene, kolmas ja viies aste ning suur kolmkõla on esimese oktavi esimene kolmas ja viies aste ning teise oktavi esimene aste.

Kolmkõlad heliridades

Alumine tertsÜlemine tertskolmkõlaLoomulik mažoorHarmooniline minoor
väikeväikevähendatudVIIII, VII
väikesuurminoorII, III, VII, IV
suurväikemažoorI, IV, VV, VI
suursuursuurendatudIII