Otsing sellest blogist

UUS!!!

Rohusoometsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. 2.2. Rohusoometsad ...

teisipäev, 21. veebruar 2023

Eesti lennundus

Lühiülevaade Eesti tsiviillennunduse ajaloost kuni 2000ndateni

 • 1921.a. asutati Eesti õhusõidu aktsiaselts AERONAUT
 • Alustati regulaarlendudega liinil Tallinn – Stockholm (käitaja Rootsi õhusõiduselts)
 • 1922.a. loodi Teedeministeeriumis õhuasjanduse inspektsioon
 • 1922.a. ehitas Aeronaut Lasnamäele suure raudbetoonangaari
 • 1923.a. 9.veebruaril alustas Aeronaut talviseid postilende Soome
 • 1923.a. 11.veebruaril alustas Soome Aero OY lennuliiklust Helsingi ja Tallinna vahel
 • 1923.a. 7.mail alustas Aeronaut igapäevaseid reise Tallinn-Riia-Köningsbergi liinil
 • 1924.a. ehitas Aeronaut Tallinna sadamasse vesilennukite angaari
 • 1932.a. 2.juulil sooritasid kuus esimest Eesti eralendurit lennueksami Tallinna Õhuasjanduse Ühingu mootorlennu kursustel
 • 1932.a. 10.juulil avati Sakalamaa 1.lennupäeval Viljandi lennuväli
 • 1932.a. 17.augustil avas Poola lennukompanii LOT Tallinn-Riia-Varssavi lennuliini
 • 1934.a. mais valmis esimene Eestis konstrueeritud õppelennuk ES-ENN
 • 1935.a. 13.detsembril sai esimene eestlanna Inna Rostfeldt lendurikutse Eestis 
 • 1936.a. jõustus õhusõiduseadus
 • 1934.a. 2.mail avati Ülemiste tsiviillennuväli
 • 1939.a. asutati Eesti Lennuliinide aktsiaselts AGO
 • 1940.a. natsionaliseeriti Tallinna Lennujaama ja AGO varad
 • 1944.a. moodustati Tsiviilõhulaevastiku Eesti Lennugrupp
 • 1962.a. toimus esimene reis reaktiivlennukiga (Tu-124)
 • 1990.a. asutati Lennuamet
 • Nõo Keskkoolis alustati lendurite koolitusega
 • 1991.a. moodustati Aerofloti Eesti filiaalist RAS Estonian Air
 • 1992.a. sai Eesti Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) 166-ndaks liikmeks
 • Jagunes RE Estonian Air: AS Estonian Air ja Eesti Lennujaamad
 • 1993.a. jõustus esimene taasiseseisvumisjärgne lennundusseadus
 • 1993.a. 13.aprillil asutati Tartu Lennukolledz
 • 1994.a. kehtestati Eesti õhuruumis ICAO standarditele vastavad lennureeglid
 • 1995.a. sai Eesti Euroopa Tsiviillennunduse konverentsi (ECAC) 33-ndaks liikmeks
 • Estonian Air sai esimese Boeing 737-500
 • 1998.a. külastas Eestit ICAO president.
 • Läbirääkimised Euroopa Komisjoniga Euroopa ühtsest lennupiirkonnast.
 • 1999.a. jõustus uus lennundusseadus
 • Eesti sai Euroopa Ühinenud Lennuametite (JAA) kandidaatliikmeks
 • 1999.a. renoveeriti Tallinna Lennujaama reisijate terminal
 • 1999.a. oktoobris andis Tartu Lennukolledž välja uue Eesti Vabariigi esimesed kopteripiloodi tunnistused
 • 1999.a. detsembris valmis Eesti riikliku lennunduse arengukava projekt

Tere tulemast tutvuma Eesti lennunduse ajalooga!

Õpiobjekti eesmärk:

"Eesti lennunduse ajalugu" õpiobjekti eesmärk on arendada lennundushuviliste silmaringi ning anda ülevaate nii Eesti lennunduse algusaastatest kui ka lähiajaloost. Õpiobjekt on kasutamiseks suunatud eelkõige lennundust just õppima asunud üliõpilastele, kuid materjalidega tutvuma ja ülesandeid lahendama on oodatud ka kõik, kes on huvitatud Eesti lennunduse ajaloost.


Õpiobjekti läbinud üliõpilane:

1) Teab olulisemaid sündmusi Eesti lennunduse ajaloost.
2) Oskab nimetada Eesti esimeste mees- ja naislendurite ning esimese eesti lennundusinseneri nimesid.
3) Teab, millal algas Eestis sõjaväelendurite koolitus.
4) Omab teadmisi Eesti lendurite osalusest I Maailmasõjas.
5) Omab ülevaadet Eesti purilennunduse algusaastatest ja oskab nimetada Eesti tuntumate purilendurite nimesid.
6) Teab, millal ja kus algas Eesti ametlendurite koolitus vahetult enne Eesti taasiseseisvumist.
7) Teab, millal asutati Tartu Lennukolledž ja milliseid erialasid õpitakse Eesti Lennuakadeemias.


Õpiobjekti lühikirjeldus:

Õpiobjekt annab lühiülevaate Eesti lennunduse ajaloost alates 19. sajandist kuni tänapäevani, tutvustades seejuures Eesti esimesi mees- ja naislendureid ning lennukiehitajaid.

Käsitletakse Eesti lennukoolituse algusaastaid ning antakse ülevaade Eesti sõjaväelendurite koolitamisest Tallinnas aastatel 1919-1940. Tutvustatakse Eesti purilennunduse ajalugu, eestlastest polaaruurijaid ja õhulaevnikke ning I Maailmasõjas osalenud eesti rahvusest lendureid. Käsitlemist leiab ka eesti rahvusest lendurite tegevus välismaal.

Loetletakse eestlastest lendureid, kes sooritasid lahinglende II Maailmasõjas. Antakse ülevaade Eesti tsiviillennunduse ajaloost alates 1920-ndatest aastatest ning ametipilootide koolitamisest Nõo Reaalgümnaasiumis, Tartu Lennukolledžis ja Eesti Lennuakadeemias.

Iga teema läbimise järel on huvilistel võimalik omandatud teadmiste kontrollimiseks lahendada ka teoreetilisi ülesandeid.
Pikem Eesti lennunduse ajalugu peatükkidena, järgnevatel päevadel.
Kust leida infot Eesti lennunduse kohta:
Kaljo Alaküla. “III eskadrill”. Viimsi, 1999.

Eesti Lennuameti kodulehekülg internetis. www.ecaa.ee.

“Eesti lennukroonika”. Koostajad Toivo Kitvel ja Johannes Tilk. Tallinn, 2003.

Frederik Gerdessen, Toivo Kitvel, Johannes Tilk. “Aeg. Mehed. Lennukid”. Tallinn, 2001.

Ants Künnapuu. “Teedel õhuavarustesse”. Tallinn, 1979.

Aleksander Lipp. “Miljon kilomeetrit õhus”. Tallinn, 1982.

Lubatud startida. Tartu Lennukolledž 1993-2003. Koostajad Otto Taur ja Vello Lään. Tartu, 2003.

Jarek Lõoväli. “Eesti tsiviillennundus aastatel 1920 - 1940”.

Nõo Reaalgümnaasium. Uurimistöö. Nõo, 1995.

Kadri Ojamets. “Eesti lennukoolituse areng aastatel 1918 - 1945”. Sisekaitseakadeemia. Kaitsekolledž. Diplomitöö. Tallinn, 1999.

Ivo Orasmäe. “Eesti sõjaväelendurite koolitus aastail 1919 - 1940”.

Nõo Reaalgümnaasium. Uurimistöö. Nõo, 1995.

Arnold Nugis, Oleg Poletajev. “Kodumaa tiibadel”. Tallinn, 1987.

Endel Puusepp. “Kaugetel lennuteedel”. Tallinn, 1973.