Otsing sellest blogist

UUS!!!

Salumetsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. Salumetsad Mine nav...

esmaspäev, 3. juuni 2024

Lääne kultuuriruumist

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige.
Kõigepealt alustame kultuuriruumidest. Kultuuriruumid on erinevate sarnaste kultuuride kogum. Kultuuriruume on mitmeid ( Ida, Lääne, Islami jne...).
Lääne kultuuriruum on suur. Seda kõike tänu kolonialismile (mis oli väga halb, sest hävitas kultuure). Lääne kultuuriruum on peaaegu kõikides arenenud riikides (välja arvatud üksikud riigid nagu näiteks Jaapan, Lõuna-Korea, Iisrael, Singapur, Araabia Ühendemiraadid). 
Lääne kultuuriruum on pidevas muutumises nagu ka kõik teised maailma kultuurid ja kultuuriruumid.
Tegelikult on see juba väga palju muutunud.
Ajalugu:
Lääne kultuuriruumi ajalugu:
Kõik algas mesopotaamias, Eufrati ja Tigrise jõgede vahelisel alal (tänapäeval Iraak). Seal loodi Hammurapi seadustekogu, mis sai aluseks Rooma õigusele, mis omakorda on tänapäevase Lääne kultuuriruumi seaduste alustala. 
Antiikajal sündis Kreekas, Ateenas esimene demokraatia. Samast linnast tulid ka filosoofid ja kirjanikud, kes kirjutasid mõtteid, valemeid ja teoseid, mis on saanud hiljem lääne kultuuris oluliseks (Sokrates, Platon, Aristoteles jne...). Näiteks "Kuningas Oidipus" ja Pytagorase teoreem.
Kreeklaste vahemere kolonisatsioon, Foiniikia kaupmehed, Vana-Rooma ja Vana-Makedoonia vallutused laiendasid Euroopa kultuuriruumi Indiani.
Iisraelis sündis üks laps keda hakati pidama jumala lapseks. Sellest sai uus usund. Kristlus, mis ühendas Euroopa ja samas lõpuks ise jagunes ning hääbus.
Renessanss - aeg mil taasavastati Vana-Kreeka ja Vana-Rooma ning idamaade kultuur ning liideti need Euroopa kultuuri külge.
Euroopa kultuuriruumi laiendas kolonialism. Sellest arenes välja kapitalistlik maailmasüsteem ehk maailm, mis jaguneb kõrge ja madala majandusarengu ja elatustasemega piirkondadeks.
Teadusrevolutsioon - Tekkis lääne kultuuriruumile omane püüd teadmiste ja tõe järele. Tekkisid erinevad uued teadusharud. Tekkis palju uusi ideidja teadmisi paljudel erinevatel teadusaladel.
Valgustusajastu -  Oluliseks sai ratsionaalne mõtlemine, demokraatiainimõigused ja teadus. Tekkis uus lääne filosoofia (Descartes, Voltaire, Immanuel Kant, Charles Montesquieu).
Prantsuse revolutsioon - Taastekkisid vabariik ja demokraatia, Tekkisid kaks poliitilist suunda: konservatiivine ja liberaalne. 
Tööstusrevolutsioon - Tekkis uus sotsiaalne klass, töölised. Tekkis võimalus toota asju kiiremini ja rohkem. Tekkisid masinad. Suurenes kaupade tootmine. Tekkis konkurents. Tekkis uus poliitiline suund sotsialism.
Esimene Maailmasõda - Kogu Euroopa muutus demokraatlikuks. Riigid hakkasid rohkem koostööd tegema. 
Woodstocki festival 1960 - (Taas)avastati erinevad seksuaal-, ja soovähemused ning muud vähemused ning asuti vähemuste riiklikule kaitsele.
Külma sõja lõpp - Infotehnoloogiline revolutsioon. Siseneti infoajastusse, Õige info omamine ja kasutamine on kõige tähtsam oskus. Tekkis uus poliitiline suund - rohelised. Suurem riikideülene koostöö. Kolooniate iseseisvumine ja uuskolonisatsioon. Massiline sisseränne arengumaadest. Sotsiaalne kaitse ja turvalisus. Teadusharude ja ideoloogiate suur üksteisele lähenemine ja jagunemine (killustumine). Parempopulismi kasv. Infovoogude personaliseerumine ja killustumine. Valeinfo levik. Internet ja info kättesaadavuse paranemine. Üha kiirenev areng ja elutempo. Internetirevolutsioonid ja -fenomenid. Globalism. Jne...

See kõik jätkub ka praegu ning läheb veel teadmata kaua aega edasi.
Suurimaks väljakutseks on praegu kliima ja planeedi ning inimkonna päästmine ning rohetehnoloogiale üleminek. Selleks tuleks ühendada paljud lahku liikunud teadusharud, muuta majandussüsteemi ning luua uusi keskkonnasõõstlikke materjale ja nendest tehtud tooteid.. Lisaks on mõnel pool probleeme ka inimeste õigustega.
Tulevikus:
Tulevikus on loodetavasti inimesed ühendaud ühte liitriiki. Elusloodus, kliima ja keskkond on päästetud ning inimesed käivad kosmoses uusi planeete koloniseerimas. Inimestele on tagatud kõik õigused ja raha on käibelt kaotatud. Inimesed teevad ainult seda, mis neile meeldib (välja arvatud üksikud, juhid). Tööd teevad robotid.
Kokkuvõte:
Lääne kultuuriruum koosneb paljudest erinevatest osadest, mis kohati on üksteisele vastandlikud. Nendeks osadeks on Ida-Filosoofia, Hammurapi seadused, Vana-Kreeka demokraatia, Kristlus, Vana-Rooma seadused, kapitalism, liberaalne demokraatia, teaduslik maailmavaade, inimõigused, võrdsus, vabadus, lääne-filosoofia, vendlus.