Otsing sellest blogist

UUS!!!

Palumetsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. Palumets  on pohla ...

kolmapäev, 7. detsember 2022

Roland Tokko - "12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma"

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige.
Järgnev jutt pärineb Edu akadeemia ühe juhi Roland Tokko raamatust "12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma".
Raamat:
Olen tänulik kõigile neile inimestele, koolitajatele, mentoritele ja coach’idele, kelle toel ma olen eri eluvaldkondades märkimisväärse sammu paremuse poole teinud. Olen tänulik oma sõpradele ja inimestele minu ümber, kes on lasknud mul olla see, kes ma olen. Olen tänulik oma armsale kaaslasele Bretile, kes mind igal moel toetab. Ma olen tänulik oma tiimiliikmetele, kes on kaasa tulnud mu hullumeelsete ideedega ja aidanud need teoks teha. Eriti tahan välja tuua Edu Akadeemia kaasomanikke Kadri Kaljumetsa ja Kaido Sõmerat, samuti Kristina Orlovat, Kerttu Hrustaljovi ja Kairi Kissi, kes panustavad igapäevaselt kõige enam meie tegevusse. Olen tänulik kõigile, kes selle raamatu tekkimisele on kaasa aidanud. Aitäh, Pilleriin Pedras, et mu salvestatud jutu kirjalikuks tekstiks tegid; aitäh, Kadri Koppel, teksti esialgse kokkupanemise eest. Aitäh, Jaana Maling, et sa kõik raamatuks kirjutasid, ja aitäh, Karin Kastehein, et sa seda toimetasid. Aitäh, Eva Unt, raamatu kujundamise eest. Olen tänulik kõigile neile inimestele, kes on selle raamatu eelkäijaks olnud e-raamatu alla laadinud ja kirjutanud selle kohta tagasisidet, mis on andnud mulle usku ja tahtmist välja anda see raamat. Olen tänulik kõigile inimestele, kes on osalenud Edu Akadeemia koolitustel, veebiseminaridel, online-kursustel jm üritustel.
Sisukord
Sissejuhatus 7
 Minu lugu 19
1. Kutsumus ja kirg 31
 2. Ettevõtlus 49
 3. Eesmärgid 65
 4. Suhted 76 
5. Produktiivsus 90 
6. Energia 103 
7. Mõju ehk müük ja turundus 117
 8. Eneseväljendus ja avalik esinemine 130
 9. Juhtimine  149 
10. Spirituaalsus 158
 11. Finantsid ja investeerimine 166
 12. Motivatsioon 182
Boonus  190 
Mis edasi? 195
Sissejuhatus
Kindlasti oled küsinud mõne noore inimese käest, mida ta elus teha soovib, ja saanud vastuseks: „Ma ei tea.” Kahjuks käib see liigagi paljude koolilõpetajate kohta. Nad ei tea, millega nad tegeleda tahavad ja milles nad head on. Miks see nii on? Enamasti käime koolis kaksteist aastat. Selle eesmärk peaks olema meid reaalseks eluks ette valmistada, tegelikkuses saame koolist aga suure hulga teoreetilisi teadmisi, millega päris elus pole suurt midagi peale hakata. Noorel inimesel on oma esimesele töökohale keeruline kandideerida, sest tal ei ole ühtegi praktilist kogemust ette näidata. Nii teoreetilised kui praktilised teadmised peaksid tulema koolist, kuid täna see nii ei ole. Kui lubad, siis võrdlen koolisüsteemi loomaaiaga, kust sealsed elanikud loodusesse lastakse. Neil lihtsalt puuduvad oskused, et igapäevaeluga hakkama saada. Inimestena elame õnneks tsiviliseeritud keskkonnas, nii et keegi meid päriselt murdma ei hakka. Ent sellegipoolest tuleb pärast kooli kiirkorras selgeks õppida täiskasvanueluga kaasas käivad igapäevaoskused, mida kaheteistkümne või enama aasta jooksul sisuliselt ei õpetatud. Tean, millest räägin, sest täpselt nii juhtus ka minuga. Lõpetasin gümnaasiumi, teadmata, mida elult tahan; mis on minu tugevad küljed ja tegelik potentsiaal. Mul puudus enesekindlus ja julgus rohkem kui kolme inimese ees oma arvamust avaldada.
8      SISSEJUHATUS
Läksin ülikooli õppima midagi, mis mulle tegelikult huvi ei pakkunud ja millega ma pole ka hilisemas elus tegelenud. Tänu sellele, et olen üle kümne aasta enesearenguga tegelenud ja enda arendamisse umbes 100 000 eurot investeerinud, tean nüüd, mida ma elult soovin ja kuidas oma tugevaid külgi kasutada saan, nii et võimalikult paljud inimesed sellest kasu saaksid. Minu jaoks ei ole enam probleem astuda lavale kasvõi 10 000 inimese ette. Tean, et minu tugevuseks on inimestega kontakti loomine ja koostöö tegemine – asjad, mida koolis tõlgendati kui teiste segamist ja nende pealt maha kirjutamist. Kirjutasin selle raamatu selleks, et sina valesid otsuseid tegema ei peaks. Selle raamatu eesmärk on rääkida sinu teekonnast: kuidas jõuda praegusest seisust sinna, kus sa tahad olla, ükskõik mis eluvaldkonnas. Käsitlen kahtteist teemat, mida koolis ei õpetata, kuid milleta reaalses elus hakkama ei saa. Toon sinuni maailmakuulsate koolitajate ja inimeste kogemused, kes on oma alal suurt edu saavutanud. Need teadmised on miljonite inimeste elu üle kogu maailma paremaks muutnud, sealhulgas ka minu oma. Paljud nõuanded, mida raamatupoodides leida võib, on Ameerika või mõne muu maa kesksed. Selles raamatus siin olen aga välja toonud selle, kuidas neid teadmisi Eestis ellu rakendada. Räägin asjadest nii, kuidas need reaalses elus on. Nii headest kui ka halbadest. Kui arendad neid valdkondi, millest siin raamatus juttu tuleb, ja mõistad, kuidas maailm tegelikult toimib, on sul võimalik saavutada enneolematu vabadus ja sõltumatus; saad tegeleda südamelähedaste asjadega ja nautida elu; olla õnnelik hoolimata sellest, mis väljakutseid elu sulle pakub. Sa võid täita oma unistusi: minna näiteks ümbermaailmareisile, panustada aega ja raha heategevusse, veeta palju aega pere ja sõpradega, selle asemel et sõltuda kellestki, kes ütleb sulle, millal ja mida sa tegema pead, kui palju sa väärt
SISSEJUHATUS     9
oled ja millal sa võid puhkusele minna. Need teadmised aitavad parandada nii sinu suhteid, tervist, finantsseisu kui kõiki muid eluvaldkondi.
Millest selles raamatus juttu tuleb    Korraldasime 2014. aastal Edu Akadeemias küsitluse, kus tahtsime teada, mis on vastanute arvates kõige olulisemad teemad, mida koolis ei õpetata, aga ilma milleta elus hakkama ei saa.      Mõned näited vastustest: • Palju raisatud ja valesti kulutatud/elatud aega. • Kool annab palgatöötaja mõttemaailma. Raske sellest välja tulla ja riskida. • Tahaks osata rohkem teisiti mõelda. • Palju pusimist, valusaid lööke, ise avastamist, kahetsemist – suhete purunemist, meeleheidet, depressiooni, kaotamist, kurbust ... Päris elus pidi kõike hakkama otsast peale õppima, kuna kooli lõpetamise järel ei olnud päris elust tegelikult aimugi. • Kinnistunud arvamus, et pean ise kõigega hakkama saama ja abi küsimine on nõrkuse tunnus. • Kõige suurem probleem meie koolides on fakt, et õpetajatena töötavad inimesed, kes usuvad siiralt, et ainuke võimalus elus läbi löömiseks on hariduse omandamine ja kindel töökoht. • Ei oska võimalusi ära tunda • Ilmselt on jäänud eksimise või läbikukkumise hirmus nii mõnigi asi lihtsalt tegemata või algatamata.   
 
Millest küsitlusele vastanud unistasid ja mida soovisid? • Soovin oma püstitatud eesmärke saavutada, kuid samas osata ka ootamatusi avasüli vastu võtta.
10      SISSEJUHATUS
• Olla oma aja peremees. Leida/ehitada üles korralik passiivne sissetulek. Leida sisemine tasakaal (positiivsus ja rahulolu) ning nautida kõike seda, mida elu pakub. • Et Eesti Vabariik saaks oluliselt paremaks kohaks, kuhu kõik sooviksid tulla ja jääda. • Muuta maailma paremaks. • Elada nii et jääks midagi head minust alles peale minu surma. • Et inimesed ärkaksid üles ja saaks aru, et me oleme siin palju rohkemaks kui 8st – 5ni süsteemi orjadeks. Et toimuks tõeline muutus ühiskonna toimemehhanismides, et me saaks elada vabadena. • Olla muutja selle osas, kuidas uue põlvkonna inimesi/lapsi kasvatatakse täisväärtuslikeks, loovateks, õnnelikeks ja kirega elavateks inimesteks.     Ma küll ei tea, milline on sinu lugu ja millised takistused sinu elus praegu on, kuid kindlasti suudad sa nii mõnegi vastajaga samastuda. 2018. aasta alguses viisime läbi veel teisegi samasisulise küsitluse, millele vastas 1500 inimest. Vastuste läbitöötamisel kogesin väga palju erinevaid emotsioone, sh kurbust ja pisaraid. Küsitlus andis arusaama, kui suurel määral tegelikult nende teemade koolis õpetamata jätmine inimesi hiljem mõjutab. Kui palju on tehtud kulukaid vigu, mida oleks saanud lihtsasti ära hoida. Kurb on lugeda sadade inimeste vastustest, et nad on raisanud aastakümneid, enne kui on aru saanud, mis neid elus tõeliselt köidab. Väga tihti vastasid inimesed, et nad soovivad, et oleksid varem õigete raamatuteni jõudnud või oleks keegi neist teemadest varem rääkinud.
SISSEJUHATUS     11
Teema Vastanute arv Osakaal
Oma kire / tõeliste annete leidmine
1069 71.2%
Raha ja finantsid 975 64.9%
Eesmärkide seadmine ja nende saavutamine
934 62.2%
Motivatsioon 800 53.3%
Ettevõtlus 749 49.9%
Suhted 745 49.6%
Energia (toitumine ja tervis) 718 47.8%
Eneseväljendus ja avalik esinemine
637 42.4%
Spirituaalsus 625 41.6%
Leadership/juhtimine 613 40.8%
Mõju (müük, turundus) 582 38.8%
Produktiivsus 530 35.3%
Küsitluse vastuseid analüüsides oli ka hetki, mis tõid naeratuse näole, näiteks lugedes seda: „Pole siin päikese all ju midagi lihtsamat kui teada neid asju ning elu maapeal on puhas nauding.“
Mis on suurimad takistused ja väljakutsed, miks inimesed nendes valdkondades edu ei saavuta?
Küsitluses osalenud tõid välja: 1. Olen omandanud teadmised katse-eksituse meetodil omal käel suurema raha, aja ja energiakuluga ning teinud vigu, mida oleks saanud ära hoida. 2. Ebakindlus, enesekindluse, -usu ja julguse puudumine, madal enesehinnang
Suurimat puudust tuntakse selliste valdkondade teadmistest:
12      SISSEJUHATUS
3. Avaliku esinemise, enda väljendamise hirm, suhtlemisjulguse puudus 4. Vale(d) elukutse, eriala ülikoolis, valikud elus, suund, otsused 5. Probleemid suhetes - südamevalu, valedel põhjustel suhetesse astumine ning suhete purunemine 6. Oravarattas olemine, finantsidega mittetoimetulek, teadmatus juhtida oma finantse, probleemid rahaasjade korraldamisega 7. Motiveerituse puudus, mugavustsoonis olemine, laiskus, madal energiatase 8. Ebatervislik, vale toitumine, probleemid tervisega, energiapuudus, väsimus 9. Võimalustest ilma jäämine, oleks saavutanud rohkem 10.  Stress, rahulolematus, depressioon, liigne muretsemine, emotsioonidega toimetulek, läbipõlemine, ärevusprobleemid
Täismahus küsitluse kokkuvõtte leiad lehelt www.eduakadeemia.ee/12asjakysitlus
Selle raamatu kokkupanemisel arvestasin nende küsitluste tulemusi, omaenda kogemusi ja paljude nii Eesti kui ka välismaiste edukate inimeste intervjueerimisel saadud teadmisi. Need on valdkonnad, mille tundmine on vajalik õnneliku elu elamiseks. Järgnevatel lehekülgedel võtan põhjalikumalt ette järgmised teemad…
1. Oma kutsumuse ja kire leidmine
Igal inimesel on mingi eriline anne, milles ta on maailma parim – usun seda siiralt. Annan sulle nõu, milliste protsesside ja tegevuste abil sina saad oma ande üles leida. Minul võttis oma kutsumuse leidmine 6–7 aastat, konkreetsete harjutuste abil on seda aga võimalik kiiremini teha.
SISSEJUHATUS     13
2. Ettevõtlus
Igaühest võib saada edukas ettevõtja, kui ta teab, millele edu saavutamiseks keskenduda tuleb. Tähtsaim on väärtuse loomine võimalikult paljudele inimestele. Toon sinuni tänases majanduses kõige paremini toimivad praktilised teadmised, mis aitavad sul oma ettevõtte luua ja seda kasvatada.
3. Eesmärkide seadmine ja nende saavutamine
Näitan, kuidas jõuda oma suurte ja väikeste eesmärkide saavutamiseni protsessi nautides, ilma et peaksid vere ninast välja punnitama. Väga oluline on luua suhteid õigete inimestega, kes aitavad sul soovitud eesmärgid lihtsamini ja kiiremini saavutada.
4. Suhted
See on teema, mille olulisust tihti alahinnatakse. Kui sa pole näinud ega kogenud suurepäraseid suhteid – ja paljud meist ei ole – siis on äärmiselt keeruline olla oma suhetes edukas. Kui aga tead, kui erinevad tegelikult mees ja naine oma arusaamadelt ja käitumismustritelt on, võib see sinu eraellu märkimisväärseid muutusi tuua. Toon sinuni teadmised, mis aitavad sul oma suhte hoopis uuele tasemele viia.
5. Produktiivsus
Kuidas jõuda vähema ajaga rohkem ning samal ajal vabastada enda jaoks aega, mida täiel rinnal nautida.
14      SISSEJUHATUS
Kõige enam tasub oma otsustes usaldada sisetunnet. Paljudel inimestel on raske öelda ei. Mõtle aga sellest nii, et sa ei ütle mitte kellelegi teisele ei, vaid ütled jah millelegi, mis on sinu jaoks olulisem.
6. Energia (toitumine ja tervis)
Sinu füüsiline keha on kõige alus selleks, et sa saaksid siin maailmas üldse midagi teha. Jagan selles peatükis nõuandeid, mis on aidanud mul juba viimased viis aastat terve püsida ilma pisemagi külmetuseta, rääkimata hullematest haigustest. Aitan sind, et sul oleks märkimisväärselt rohkem energiat, sa püsiksid terve ilma rohtude ja arstideta ning saavutaksid oma ideaalse kehakaalu. Kui muudad kasvõi seda, et hakkad sööma rohkem veerikkaid toitaineid, vähendad märgatavalt haigestumise tõenäosust.
7. Mõju (müük, turundus)
Räägin, kuidas mõjutada positiivselt nii iseennast kui ka kõiki teisi, kellega kokku puutud (lapsed, vanemad, sõbrad, töökaaslased, äripartnerid, kliendid jne). Kuidas teha nii, et teistel on soov kaasa tulla sinu ideede ja mõtetega, ning kuidas müüa ja turundada iseennast. Samuti tuleb juttu sellest, kuidas suurendada oma olemasoleva või alles loodava ettevõtte sissetulekuid märkimisväärselt. Kõige olulisem on mõista ja aru saada, mis teisele poolele korda läheb. Enne kui sa seda ei tea, ära isegi püüa kellelegi midagi müüma hakata.
SISSEJUHATUS     15
8. Eneseväljendus ja avalik esinemine
Räägin selles peatükis sellest, mis on aidanud mul üle saada suurest lavahirmust ja kartusest oma suud lahti teha rohkem kui kolme inimese ees. Jagan kogemusi, kuidas astuda enesekindlalt ükskõik kui suure publiku ette ja anda edasi oma olulist sõnumit ennast selgelt väljendades ja seda tegevust nautides.
9. Juhtimine
Mida tähendab olla tõeline liider, ilma et peaksid selleks olema juhiametis? Tõeline liider ei tee kunagi asju selleks, et näida teistest parem, vaid selleks, et päriselt midagi olulist korda saata. Ta tunnustab oma võitude puhul inimesi, kes on aidanud tal nendeni jõuda.
10. Spirituaalsus
Kuidas saavutada sisemine rahulolu, ükskõik kui raskes seisus sa oled või missugusesse olukorda satud? Selle valdkonna arendamine jõudis minuni ühena viimaste seas, aga on toonud suuremaid muutusi kiiremini kui ühegi teise valdkonna arendamine. Kõik algab meie enda seest ja kui mõni inimene või tema tegu sind ärritab, siis ei ole asi temas, vaid selles, et ta toob sinus esile mõne lahendamata olukorra või halva kogemuse, mis vajab lahendust hoopis sinus endas.
16      SISSEJUHATUS
11. Raha ja finantsid
See valdkond on oluline, et saaksid olla iseenda peremees ja tegeleda just nende asjadega, mis sulle kõige rohkem korda lähevad, ja lubada endale sellist elustiili, nagu sina soovid. Kõik algab su enda finantside kontrolli alla saamisest ja nende teadlikust juhtimisest. Juttu tuleb ka investeerimisest ehk kuhu ja kuidas paigutada oma raha, nii et saavutaksid finantsvabaduse just sulle sobival viisil. Kui sinu tegevuste valik ei sõltu enam sellest, kas ja kui palju sa tasustatud saad, vaid sellest, mis loob ühiskonna jaoks kõige rohkem väärtust ning teeb samal ajal sind õnnelikuks, siis muutub sinu jaoks kõik.
12. Motivatsioon
See on valdkond, millega on tõenäoliselt iga inimene mõnes oma eluetapis maadelnud. Jagan seda, kuidas hoolimata välistest teguritest ennast seesmiselt käigus hoida. Muide – motivatsiooni on sul eelkõige vaja siis, kui teed midagi sellist, mis sulle ei meeldi. Küll aga on mõningaid hetki ja perioode, mil on vaja ennast käima tõmmata ka tegevuste puhul, mis sulle meelt mööda on.

Kui sa nüüd neile teemadele peale vaatad, siis kas ei tundu uskumatu, et neid koolis ei õpetatud? Tegelikult on veelgi hullem see,
SISSEJUHATUS     17
et keegi üldse ei rääkinud, et need on eluks vajalikud. Elame nagu paralleelmaailmades, kus koolis antakse edasi teadmisi, aga hoitakse saladuskatte all seda, mis elus tegelikult toimub. Ja mis veel kõige hullem: lisaks sellele, et tänane koolisüsteem ei õpeta paljusid eluks vajalikke asju, võtab see enamikult inimestelt soovi ka ise midagi juurde õppida. Me kõik tahame õppida ja areneda, nagu taimed kasvada, kuid mitte sellisel viisil. Iga halb kogemus on õppetund ja suunanäitaja, ent kuna koolis pidi läbikukkumist häbenema, siis arvab suur hulk inimesi, et nad ongi tegelikult läbi kukkunud. Selle raamatu abil näitan sulle, et see nii ei ole. Kui sul on tahtmist ennast arendada, siis annan sulle selleks vajalikud tööriistad. Paljude inimeste elu ei ole selline, nagu nad sooviksid, ja tavaliselt on selleks neli suuremat põhjust. Samas on kõigile neile hea lahendus olemas.
1. Psühholoogia See, kas me midagi saavutame või mitte, on enamasti meie enda peas kinni. Nagu on öelnud Henry Ford: „Kas sa usud, et suudad või mitte, sul on mõlemal juhul õigus.” Õpetan sind selles raamatus asjadest mõtlema nii, et sa hakkad uskuma, et oled võimeline saavutama just sellise elu, nagu sa soovid, või veelgi parema.
2. Puudub toetaja Enamikul inimestel ei ole coach’i või mentorit, kelle toel tulemusteni jõuda. Siit raamatust leiad konkreetsed nõuanded, kuidas endale sobivaid toetajaid leida.
3. Puudub sisemine motivatsioon Mõnel inimesel ei ole piisavalt suurt põhjust, miks oma elu muuta. Põhjused määravad 80% sellest, kas sa saavutad midagi või mitte, sest ainult 20% ulatuses on tähtsust sellel, kuidas neid saa
18      SISSEJUHATUS
vutada. Saad siit raamatust teada, kuidas panna paika nii tugev miks, et sul ei ole vaja välist motivatsiooni oma eesmärkide poole liikumisel.
4. Inimesed ei võta selleks aega Paljudel ei ole aega – või õigemini nad ei võta seda –, et oma elujärje parandamisega tegeleda. Ka selle kohta leiad mitmeid häid nõuandeid, kuidas aega tekitada ja sammhaaval oma ellu soovitud muutusi tuua.
Kinnita turvavöö ja pane ennast valmis elumuutvaks sõiduks läbi järgmiste peatükkide ja õppetundide. Soovitan sul märkmeid teha ja olulised punktid raamatus alla joonida. Võta kõrvale ka märkmepaber või märkmik, kus harjutused läbi teha. Soovitan väga just füüsilist märkmikku, mitte arvutit või muud nutiseadet, ja reaalselt kirjutada. Sel juhul on sul esiteks vähem segajaid ja teiseks, kui sa kirjutad läbi kõik need olulised teemad, siis jõuavad need sulle tugevamalt alateadvusesse – juba see võib muuta sind teadlikumaks, et saaksid paremaid valikuid teha. Lisaks jagan sulle ka lisamaterjale, mida saab nendelt linkidelt tasuta alla laadida. Kindlasti võta aega need läbi töötada, eriti kui tegemist on eluvaldkonnaga, mida sul on praegu vaja arendada.
Hakkame siis pihta!
MINU LUGU  
   19
Minu lugu
„Sündisin kuldlusikas suus, kuid see võeti mult elu käigus ära!“ Nii võiks kõlada minu kõige kuulsam tsitaat. Olin kolmeaastane pisike jõnglane ja elasin Tallinnas 9-korruselise maja viimasel korrusel. Kuna mu ema ja isa olid palju ära, olin sageli vanavanemate hoida. Mäletan vanaema hurjutamist: „Sa ei püsi pudeliski paigal!” Selgesti on meeles, kuidas kujutasin diivani seljatoe najal küljelt küljele kiigutades ette, et sõidan mootorrattaga, või seda, kuidas jooksin vanaema eest ära, sest olin jälle mõne pahandusega hakkama saanud või mõne loova lahenduse peale tulnud. Keskkooli lõppedes oli elavaloomulisest poisikesest järele jäänud tagasihoidlik noormees, kes ei julgenud tütarlastega suhelda kartuses, et ta ütleb midagi valesti. Ma ei julgenud oma mõtteid jagada ja pigem püüdsin teiste omadega heakskiidu saamiseks nõustuda. Mul polnud õrna aimugi, mida ma peaksin elus edasi tegema. Läksin ülikooli majandusõigust õppima, sest kellegi teise arvates oli see midagi sellist, mida kindlasti elus vaja on. Käisin koolis neli aastat ja kokkuvõttes ei jõudnud ikkagi diplomini. Ausalt öeldes olen selle nelja aasta jooksul õpitust kasutanud heal juhul ühte protsenti. Ainsad asjad, mida tehes ma ennast sel ajal tõeliselt elusana tundsin, olid jalgpall (mida olin juba 8. eluaastast mänginud) ning kitarrimäng, millega alustasin 10. klassi lõpus.
20      MINU LUGU
Mäletan väga selgelt, kuidas jalgpalliplatsil arglikkus kadus ning välja tuli tõeline tegutsemisind ja rõõm. Mulle meeldis olla osa meeskonnast ja teistega koostööd teha. Platsil tahtsin alati endast parima anda ning ma ei suutnud taluda, kui keegi teisi alt vedas. Kahjuks oli koolis kõik teistpidi ja ma mäletan end mõtlemas, et huvitav, miks see nii on. Miks on nii, et platsil olles teen kõik, et kogu meeskonnal hästi läheks, kuid koolis konkureerime omavahel? Miks me austasime treenereid, kuid enamikku õpetajatest ei sallinud? Miks oli võistluste ajal platsil tunda mõnusat ärevust, positiivseid emotsioone ja tegutsemisindu, ent koolis kontrolltöö või vastamise ajal vaid hirmu ning negatiivseid tundeid? Miks oli platsil olles kõigil selgelt teada eesmärk – pall tuleb väravasse saada –, aga koolis oli peaaegu võimatu mõista, mis eesmärki me saavutada püüame? Teine rõõmu pakkuv tegevus, kitarrimäng, jõudis minuni täiesti juhuslikult, aga nüüd usun, et kõik asjad juhtuvad mingi põhjusega. Mõni aeg pärast pilli esmakordset kättevõtmist hakkasime koos klassivendadega bändi tegema. Saime kooli keldrikorrusel isegi prooviruumi, mille sisustasime ise ära ja katsime seinad munarestidega, et heli liigselt ei kajaks. See oli päris mõnus koht, kus sai vahel ka mõne ebahuvitava tunni ajal aega veedetud. Muusika ja bänditegemine olid asjad, kus tundsin ennast elavana. Mida rohkem esinesime, seda rohkem nägin endas taas seda kolmeaastast poissi, kes ei püsi paigal, esineb julgelt ja mõtleb loovaid kitarrikäike välja. Spordi ja muusika tegemise kõrval püüdsin kuidagi ka elatist teenima hakata, töötades mitu aastat restoranis. Paar aastat olen ka kontoris töötanud, kuid sain aru, et minu jaoks on selles 9–17 töös midagi valesti – see ei saa kesta elu lõpuni. Ma ei teadnud, kuidas seda vältida, aga teadsin, et mingi võimalus peab selleks olema.
MINU LUGU     21
Mäletan veel, et kooli ajal oli minu jaoks üks ebameeldivamaid koduseid töid kohustusliku kirjanduse lugemine, sest enamik raamatuid ei kõnetanud mind üldse. Kord jäin isegi magama ja lugemiskontrollide hindeks mul üle kolme saada ei õnnestunud. See tekitas üldise vastumeelsuse raamatute lugemise suhtes. Nii oligi, et pärast kooli ei lugenud ma päris mitu aastat ühtegi raamatut. Õnneks tuli huvi õppimise ja raamatute lugemise vastu tagasi. Ühel päeval jõudis minuni Robert Kiyosaki raamat „Rikas isa, vaene isa”. Enam pole meeles, miks ja kust ma selle raamatu ostsin, aga tean, et aasta oli 2007 ja ma olin 23-aastane. Mäletan, et esimest korda tundsin raamatu lugemisest tõelist rõõmu – see haaras mind kaasa ja ma ei suutnud seda käest panna, muudkui lugesin ja lugesin. See oli enneolematu. Tundsin, et selles on midagi, mida mulle keegi kunagi polnud rääkinud. Sain lõpuks kinnituse, et on võimalik ka muud moodi elada kui palgapäevast palgapäevani ots otsaga kokku tulles. Lugesin selle raamatu paari päevaga läbi ja olin õnnelik, et selline info minuni üldse jõudis. Kahjuks ei osanud ma esialgu uute teadmistega midagi peale hakata, mul ei olnud aimugi, kuidas neid rakendada, ja mul ei olnud ka ühtegi tuttavat, kes tegeleks selliste asjadega, mida seal kirjeldati. Siit algas minu teekond, et õppida neid asju, mida reaalses elus hädasti vaja läheb, aga mida koolis keegi ei õpetanud. Koolitustel hakkasin osalema 2008. aastal ja seega olen raamatu kirjutamise hetkeks enesearenguga tegelenud 10 aastat. Praegu tean selgelt, mida ma elult soovin; mis on mu tugevused; mida tehes olen ma kõige õnnelikum ja millega ma loon ühtlasi ka kõige rohkem väärtust teistele inimestele. Ma ei pea asju tegema raha pärast, vaid saan valida, mida, kellega ja millal teen. Ning mu missioon on aidata võimalikult paljudel teistel inimestel oma tegeliku potentsiaalini jõuda. Seetõttu
22      MINU LUGU
jagan ka sinuga aastate jooksul omandatud parimaid teadmisi, mis on aidanud mul oma elu täielikult muuta. Loodan, et see annab sulle julgust ja usku oma soovid ja unistused täide viia. Kui sa oled valmis selle nimel tegutsema ja samm-haaval liikuma, siis varsti ei usu sa ise ka, kui kaugele oled jõudnud.       
Õppimine valusate õppetundide kaudu
Kõigel, mis meie elus juhtub, on mingi põhjus, mis meid edasi aitab. Anthony Robbins
Minu enesearengu teekond ei ole olnud lihtne ja roosiline. Olen saanud mitmeid väga valusaid ja kulukaid õppetunde, mida selle raamatu lehekülgedel ka sinuga jagan. Räägin ka sellest, kuidas ma nendest rasketest olukordadest üle sain ja need enda kasuks pöörasin. Sinagi saad samu põhimõtteid rakendada. On vaja mõista, et kõigel, mis meiega juhtub, on mingi põhjus. Raskel hetkel on seda võib-olla keeruline uskuda, kuid elus juhtuvad asjad alati meie kasuks, mitte meie vastu. Umbes 13–14-aastasena hakkasin unistama sellest, et minust saaks professionaalne jalgpallur, kes mängib Inglismaa kõrgliigas. See unistus sai hoogu juurde sellestki, et mind kutsuti noortekoondisesse ja ma sain mitmel korral sinimustvalges vormis platsile joosta. Kui olin 17-aastane, mängisime juba täiskasvanutega ja ma tegin oma esimesed meistriliiga mängud. Ühes mängus käis mul jalalabast veider nõks läbi. Edasi mängida ei saanud ja ma olin sunnitud platsilt ära tulema. Spordiarst katsus jalga ja arvas, et tegemist on väikese põrutusega, mis läheb paari nädalaga üle. Tegelikult olin aasta aega rivist väljas ja lõpuks, kui läksin rönt
MINU LUGU     23
genisse pilti tegema, selgus, et mul oli jalaluu katki väga veidrast kohast. (Kui sa oma väiksest varbast ettepoole liigud, siis seal on üks muhuke – sellest kohast.) See juhtus ajal, mil olin saavutanud suurepärase vormi ja kus areng oli väga kiire. Olin loomulikult väga kurb, aga tagantjärele mõtlen, et kas see ikka oli juhuslik? Ehk oligi nii määratud, et mul on siin maailmas mingi teine missioon täita kui olla professionaalne jalgpallur. Kuidas muidu seletada seda, et ma sain luumurru täiesti lihtsas olukorras ja sellises kohas, kus luu väga lihtsalt ei murdu? Pealegi pole mul kunagi varem ega hiljem ühtegi luumurdu olnud. Seega olen tänulik, et nii läks, ja saan nüüd üha rohkem aru, miks see nii pidi minema. Edasi lugedes mõistad, miks ma nii tänulik olen. Mõtle, kas sinu elus on mõni sündmus, mis on esmapilgul tundunud väga halb, aga tagantjärele oled selle üle tänulik. Ja ehk on sul veel mõni sündmus, mille kohta sa ei ole veel suutnud lahti mõtestada, milleks see hea on olnud? Tea, et kõigel on põhjus, ja püüa see üles leida. Räägin siin raamatus sellestki, kuidas korraldasime 2011. aastal Tallinna lauluväljakul kontserdi, mis lõppes 25 000-eurose miinusega. Jällegi asi, mis tundub toimumise hetkel väga halb ja valus, ent tagantjärele näen, et see oli parim asi, mis minuga siis juhtuda sai. See pani mind leidma võimalusi, kuidas olukorrast välja tulla, ning sellest sündmusest saadud kallid õppetunnid on hiljem kuhjaga ära tasunud. Mõistan, kui ütled, et sinu olukord on teine ja selles ei ole võimalik midagi positiivset näha. Kui ma aastal 2008 oma enesearengu teekonda alustasin, ei suutnud ka mina oma olukorras midagi head näha. Oli ainult tunne, et midagi on selles 9–17-ni mudelis valesti; ma ei suutnud ette kujutada, et teen midagi sellist terve elu, ja teadsin, et midagi peab muutuma.
24      MINU LUGU
 Enesearenguraamatud ja -koolitused näitasid mulle, et teised täiesti tavalised inimesed on suutnud oma elu muudmoodi üles ehitada, järelikult olen mina ka selleks võimeline. Ükskõik mille saavutamise üks olulisemaid aluseid on see, et sa usud, et see on võimalik! Kiirem viis tulemusteni jõuda on selgeks teha, mida on teinud need inimesed, kes on juba saavutanud seda, mida sina soovid. Sul jääb üle nende valemit järgida ja tegutseda niikaua, kui tulemused hakkavad ilmnema.
Ma ei saa sind otseselt aidata, aga me saame koos sinu õppimiskõverat lühendada
Kas oled kuulnud, et kui aitad liblika kookonist välja liiga varajases faasis, siis ta sureb üsna kiiresti, sest ta tiivad ei ole lendamiseks veel piisavalt tugevad? Sama mõte jõudis mulle veelgi paremini kohale, kui ühe pooleaastase lapse ema rääkis, et ei ole hea aidata lapsel istuli tõusta ja pöörama hakata, sest nii ei tee ta läbi vajalikku arenguprotsessi. Enamikul inimestel on väga tugev soov teisi aidata. Aga on oluline vahet teha sellel, millal on aitamisel mõtet ja millal see on hoopis karuteene tegemine. Ma ei saa sind käekõrval kiirete tulemusteni viia, aga me saame koos su õppekõverat tunduvalt lühendada. Tulemusteni jõudmise protsessi pead ise läbi tegema. Need ei tule üleöö. Selleni jõudmine, et ma saan nüüd oma tõelistest annetest päriselt aru ja oskan neid rakendada, on nõudnud mult vähemalt kaheksa aastat tööd iseendaga. See on olnud pikk liblika kombel kookonist välja murdmise protsess. Aga igaõhtune soov, et tuleks hommik juba kiiremini, et saaks n-ö tööasju või muid meelepäraseid tegevusi teha, on seda igati väärt. Aeg ja raha, mis ma olen koolitustel ja coaching’utel
MINU LUGU     25
osalemisele, raamatute lugemisele ja mentoritega suhtlemisele kulutanud, on seda kõike väärt olnud. Ja ma tean, et elu, mida sina soovid, on samuti võimalik! Toon sinuni järgmistes peatükkides need 12 teemat, mida sulle koolis unustati õpetada, kuid mille arendamine aitab sul unistuste eluni jõuda. Tänu nendele teadmistele olen taasavastanud oma tugevused ja tunnen ennast iga päevaga järjest paremini. Lisaks tuleb minu ellu üha rohkem suurepäraseid võimalusi nii Eestist kui ka väljastpoolt. 2014. aastal saavutasin oma esialgse finantsilise eesmärgi, mis andis mulle vabaduse tegeleda just sellega, mis mulle meeldib, millal mulle meeldib ja kellega mulle meeldib. Andsin endale lubaduse, et pärast selle eesmärgi saavutamist teen kõik, et aastate jooksul omandatud õppetunnid, valukohad, läbielamised, õnnestumised ja kogemused inspireeriks võimalikult paljusid inimesi ja aitaks neil leida oma kutsumuse, et nad saaksid olla õnnelikud ja edukad. Üks peamisi põhjusi, miks me lõime Edu Akadeemia, on see, et ma nägin, kui suuri muudatusi siin raamatus jagatud teadmiste omandamine minu enda ellu tõi. Ja ma tahtsin, et ka võimalikult paljude teise eestlaste elu samavõrd muutuks. Sellepärast otsustasime luua koolitusettevõtte, mis teeb seda, mida haridus tegelikult tegema peab – toob välja inimeste tegeliku potentsiaali, viies maailma parimad teadmised eestlastele koju kätte. Olen alustanud selle missiooni elluviimist ja kirjutasin selle raamatu lootuses ja usus, et see muudab paremaks nii sinu kui ka paljude teiste inimeste elu. Olen rahul, kui saad sellest raamatust vähemalt ühe mõttetera, mis sind elus märkimisväärselt edasi aitab.
26      MINU LUGU
Loovus ja edu
Enne, kui asun lubatud 12 teema juurde, räägin mõne sõnaga loovuse ja edu seotusest. Tänapäeva maailmas on paljudes valdkondades loovus tähtsam kui ülikoolidiplom ja faktiteadmised. Tähtis on suhtumine, sest ettevõtted, kes ajaga kaasas käivad, palkavad töötajaid eelkõige just selle, mitte niivõrd konkreetsete teadmiste ja kogemuse põhjal. Töö tegemiseks vajalikud oskused on võimalik üsna kiiresti omandada, aga inimese suhtumist vastu tahtmist naljalt ei muuda. Suurettevõte Ernst & Young on avalikult välja öelnud, et ülikoolikraad ei taga edu ja nemad on loobunud palkamast töötajaid ainult selle alusel.
Mida loovuse all mõeldakse?    Seda on mitmeti defineeritud, aga mulle meeldib kõige rohkem järgmine seletus: loovus on võime panna kokku kaks või enam seost, mis esmapilgul omavahel ühendatud ei ole. Dr George Landi 1968. aastal tehtud uuring näitab, et kõik inimesed on sünnipäraselt loovad. Kasvades me kahjuks kaotame selle oskuse. Uuring hõlmas 1600 viieaastast last ja seal kasutati NASA testi, mille eesmärk on leida innovaatilisi insenere ja teadlasi. Neidsamu lapsi testiti uuesti 10- ja 15-aastaselt. Tulemused olid järgmised: • 5-aastaselt läbis testi 98%, • 10-aastaselt läbis testi 30%, • 15-aastaselt läbis testi 12%, • sama uuring tehti ka 280 000 täiskasvanuga, kellest läbis testi kõigest 2%.    
MINU LUGU     27
Miks täiskasvanud ei ole sama loovad kui lapsed?       Enamasti on loovus maetud reeglite ja regulatsioonide alla. Sain ühe väga ereda kogemuse, mis näitas, kui loovad on inimesed enne, kui koolisüsteem seda kärpima hakkab. Mind kutsuti koos Ikevald Rannapiga ühte Tallinna kooli 2. klassi muusikatundi tegema. Panime proovile laste loovuse – jagasime nad rühmadeks ja andsime kõigile luuletuse kirjutamiseks mõned minutid aega. Meil oli kitarr kaasas ja me kutsusime lapsed klassi ette muusika saatel oma luuletusi esitama. Kõigil oli käsi püsti ja soov kohe lavale tulla, mõne puhul isegi hoolimata sellest, et luuletus polnud veel täiesti valmiski. Midagi sellist ei juhtu kunagi näiteks 9. klassi lastega või veel vähem täiskasvanutega. Oleme sarnast harjutust teinud korduvalt täiskasvanutega ja selgelt on näha, et inimesed on esialgu šokeeritud ja suurt esinemissoovi neis kindlasti ei ole. Täiskasvanud ei usu, et nad on loovad, ja mis kõige hullem, nad kardavad eksida ja ennast teiste ees lolliks teha.
Kas loovus on õpitav?     Jah, loomingulised oskused on õpitavad, kuid mitte loengut kuulates. Loovuse õppimine sarnaneb mõne spordiala õppimisega. See vajab toetavat keskkonda ja harjutamist, et arendada õigeid lihaseid (nn loovlihased). Uskumus, et ainult erilised, andekad inimesed on loovad ja selleks peab sündima, vähendab inimeste usku enda loovatesse võimetesse. Väide, et sellised geeniused nagu Shakespeare, Picasso või Mozart olid andekad, on müüt. Exeteri ülikooli teadlased analüüsisid silmapaistvaid inimesi kunsti, muusika, matemaatika ja spordi vallas, et teada saada, kas levinud uskumus, et
28      MINU LUGU
kõrgete tulemusteni jõudmiseks peab inimesel olema kaasasündinud talent, vastab tõele või mitte.     Uurimuses selgus, et see sõltub: • võimalustest, • julgustusest, • järjekindlusest, • motivatsioonist, • kõige rohkem harjutamisest.     Keegi silmapaistvatest inimestest polnud jõudnud heade tulemusteni ilma, et oleks panustanud tuhandeid tunde tõsisesse treeningusse. Mozart püüdis järjekindlalt 16 aastat enne, kui lõi esimese tähelepanu saanud meistriteose. On väga oluline, et inimene arendaks selliseid tegevusi ja oskusi, mida talle tõesti meeldib teha, vastupidisel juhul on ta varem või hiljem õnnetu, stressis või pahane kogu maailma peale, et tema pole andekas. Loovus areneb enim olukorras, kus võetakse ette tõeliselt raske ülesanne või probleem, millest ainuke väljapääs on sellele lahenduse leidmine. Minu parimad loovuse treeningud on seotud BändCämpi tegevusega, kus tegime väga väikese rahaga kõikvõimalikke lahedaid asju. Võta ükskõik, milline huvipakkuv tegevus või valdkond ja sea endale mõni eesmärk raha ja finantside teema juures välja toodud eesmärgistamise mudeli abil. Seejärel asu tegutsema. See on loovuse arendamiseks ülimalt hea viis. Pea meeles, et ühes valdkonnas arendatud loovus mõjutab loovust ka kõigis teistes!
MINU LUGU     29
Mis on edu ja kes on edukad?
Mulle meeldib kõige rohkem selline edu tõlgendus: ainus tõeline edu mõõde on see, kui paljudel päevadel oma elust sa oled tõeliselt õnnelik. Ehk siis tänases maailmas on kõige edukamad need inimesed, kes teevad seda, mis neile tegelikult kõige rohkem korda läheb. Neid inimesi iseloomustab see, et nad: • harivad ennast finantsasjades, • seavad eesmärke, • loovad ettevõtteid või on ettevõtliku mõtteviisiga, • on teadlikud inimtüüpidest ja oskavad seda suheldes arvestada, • oskavad seada prioriteete ja olla inspiratsiooniks iseendale ja teistele inimestele, • oskavad leida sisemist rahu iseendaga ja motivatsiooni enda seest, • teavad, kuidas hoolitseda oma tervise eest; neil on piisavalt energiat, et oma unistusi ellu viia ja luua väärtust teistele inimestele, • suudavad oma mõtteid väljendada ja teistes oma ideede vastu huvi tekitada (ka suurema arvu inimeste ees).
Kokkuvõttes on eduks vajalik terve hulk oskusi, mida meile keegi õpetanud ei ole. Hea uudis on aga see, et kõiki neid saab ka ise arendada. Ja see raamat annab sulle selged ja konkreetsed juhised, kuidas seda teha.
Puudujäägid nendes oskustes on peamine põhjus, miks väga paljud inimesed: • ei tea, mida nad elus tegelikult teha tahavad, ja püüavad olla keegi, kes nad ei ole;
30      MINU LUGU
• elavad pidevas finantsilises kitsikuses ja ohverdavad oma tervise ja unistused ning õnneliku elu; • arvavad, et nende elu on ettemääratud, kellelgi teisel on võim nende üle või nende probleemides on süüdi keegi teine, nt valitsus, ettevõtjad, vanemad, kool jne; • näevad elu ainult oma vaatenurgast ja ei taha mõista teiste seisukohti; • raiskavad palju aega ja energiat ebaolulisele, lükates tähtsamaid asju pidevalt edasi; • on rahulolematud iseenda ja teistega; • on regulaarselt haiged ja pidevalt väsinud ning ei jaksa seetõttu ellu viia seda, mis nad tegelikult soovivad; • ei suuda oma ideid ja mõtteid selgelt väljendada ning tunnevad surmahirmu avaliku esinemise ees.
See nimekiri kirjeldab hästi seda, mis seisust ma oma enesearengu teekonda alustasin. Seega, kui mõni neist punktidest käib ka sinu kohta, siis selles ei ole midagi erilist – sa oled üks paljudest. Aga see, mis sa sellega peale hakkad, sõltub sinust endast. Loodan väga, et oled üks nendest, kes midagi ette võtab ja oma elu paremaks muudab. Kui sa seda juba teed, siis suurepärane!