Otsing sellest blogist

UUS!!!

Laanemetsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. Laanemetsad Laaneme...

esmaspäev, 3. oktoober 2022

Ühiskond, ühiskonnaelu tasandid

Mis on ühiskond?
Ühiskond on inimeste hulk, grupp, kes sõltuvad üksteisest.
Riik ja ühiskond:
Ühiskonnas on erinevad tasandid. Iga tasand on suuremal või vähemal määral seotud oma asukohariigiga. Laias laastus on riigis 4-6 tasandit: Valitsemine, Kodanikuühiskond (eraelulised tegevused), riigiettevõtlus, eraettevõtlus.
Tasandeid võib jagada ka nii: perekond, küla või linn, riik, riikide ühendused, maailm.
Või nii: majandus, tervishoid, kultuur, haridus, valitsemine, sotsiaalabi.
Meie vaatame edaspidi majandust, valitsemist (3 võimu:  seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim), kodanikeühiskonda (ka meedia), 
Ühishüved:
Ühishüved on sellised teenused ja kaubad, mida pakub riik (võib pakkuda riigiettevõtte kaudu) ja mida kasutavad peaaegu kõik (kindlasse rühma kuuluvad) kodanikud. Nendeks on näiteks: haridus, kultuur, tervishoid.
Ühishuvesid tarbitakse alati turu vahenduseta (on ainult üks pakkuja, kelleks on riik või riigiettevõte).
Ühishuved võivad olla nii majanduslikud kui ka mitte majanduslikud.

Ühishüvesse panustamine

Ühishüvesid finantseeritakse maksumaksjalt saadud maksuraha abil.
Raha kasutamise otsustab kohaliku linna/valla omavalitsus. Rahvalt on neile andnud valimismandaat, mis annab omavalitsusele volituse.

Mittemajanduslik hüve

Mittemajanduslikud hüved on tervisehoiu- ja haridusesüsteem, politseijõud ja kaitsevägi, kohtusüsteem.

Majanduslikud ühishüved

Majanduslikud ühishüved on kaubad või teenused, mida tarbitakse turu vahenduseta.
Näiteks: meedia (televisoon, raadio, ajalehed), heakorrastatud linnaruum, toetused rahvuskultuuri arengule, kvaliteetne infrasuktuur (teed, tänavad), sotsiaalkindlustussüsteem (pensionid ja abirahad)