Otsing sellest blogist

UUS!!!

Rabastuvad metsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. Rabastuvad metsad  ...

reede, 15. november 2019

Võtmemärgid, alteratsioonimärk


Võtmemärgid (H-duur või gis-moll)
Kui alteratsioonimärgid asuvad heliteose algul noodivõtme järel helistiku tunnusena, siis nimetatakse neid võtmemärkideks.
Võtmemärgid asuvad noodirea alguses noodivõtme järel ning need altereerivad kõiki vastavaid noote kõigis oktavites läbi kogu heliteose. Võtmemärkide (dieeside või bemollide) arv näitab ühtlasi ka heliteosehelistikku või paralleelhelistikku. Võtmemärkide järjekord vastab kvindiringile.
Võtmemärgid ilmuvad kindlas järjekorras:
fis, cis, gis, dis, ais, eis, his Music-keysigsharp.png
b, es, as, des, ges, ces, fes Music-keysigflat.png
Reegel mažooris ehk duuris:
  • viimane diees ilmub helistiku 7. astmele (A-duuris on 7. aste gis ja võtmemärgid on fis, cis, gis)
  • viimane bemoll ilmub helistiku 4. astmele (Es-duuris on 4. aste as ja võtmemärgid on b, es, as)
Paralleelhelistikul on ühesugused võtmemärgid (A-duur – fis-moll).

Võtmemärkide tabel

Subjektiivne heaolu, õnnelikkus

Subjektiivne heaolu ehk õnnelikkus.
- Subjektiivse heaolu iseloomulik baastase sõltub kahest peamisest isiksuseseadmusest - neorootilisusest ja ekstravertsusest.
- Kõrge neorootilisuse tasemega inimesed kalduvad kogema rohkem negatiivseid emotsioone, samas kui ekstravertsematel inimestel on ülekaalus positiivsed emotsioonid.
- On leitud, et oma eluga rahulolu hinnangutes lähtuvad inimesed ennekõike sellest, mil määral nad on kogenud positiivsed ja negatiivseid emotsioone,
- positiivsete ja negatiivsete emotsioonide tasakaal määrab suuresti ära selle, kuivõrd õnnelikud ja rahulolevad inimesed on.

Isiksusepsühholoogia: Tervis ja pikaealisus

Tervis ja pikaealisus:
Isiksuse omadustel on püsiv ja kumulatiivne mõju nii tervisele kui inimeste eluea pikkusele.
- Positiivne emotsionaalsus (ekstravertsus) ja meelekindlus ennustavad pikemat eluiga,
-  vaenulikkus, aga viletsamat füüsilist tervist.
- Seos isiksuse ja tervise vahel väljendab kolme erinevat protsessi:
- Isiksuse seadumused on seotud teguritega, mis põhjustavad haigusi
- Isiksus võib viia käitumisteni, mis kas kaitsevad või kahjustavad inimeste tervist;
- Isiksuse seadumused on seotud tervisega seotud toimetulekustrateegiate eduka rakendamisega või parema kuuletumisega raviprogrammile.