Otsing sellest blogist

UUS!!!

Laanemetsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. Laanemetsad Laaneme...

reede, 18. jaanuar 2019

Neljapäev 17. jaanuar 2019

Täna oli koolipäev. Täna oli pärast tunde ka kooriproov. See kestis 2 tundi. Juba sellel laupäeval on esimene ettelaulmine ja ka koondproov. Proovis tulevad harjutamisele selle laulupeo kõige jubedam laul "Ärategemise Laul" ja laulupeo nimilaul "Mu arm". Neist lauludest tuleb 1. ettelaulmisel ette kanda vaid laul "Mu Arm". Üldse on meeskoori liigilaule ainult 3. Lisaks kahele eelmainitud laulule on meeskoorilauluks veel ka "Isad ja Pojad", mis on aga palju lihtsam laul kui laulud "Mu Arm" ja "Ärategemise Laul".
Lisaks oma liigilauludele peavad meeskoorid laulma ka paar laulu koos poistekooriga ja ka ühendkoorilaule. Ülehomme, sellel laupäeval on esimene ettelaulmine. Eks siis näib kuidas välja tuleb.
Nüüd koolist. Uurimustöö on vaja ära teha ja halvad hinded on vaja järgi vastata. Pille peaks ka mängima: nii akordionit kui ka kitarri. Akordionit muidugi rohkem.
Peaks minema Tartusse, et seal muusikat salvestada. Clockwork Stuudio (http://clockwork.ee). See on vajalik selleks, et ma saaksin oma  niinimetatud uurimustöö tehtud ja ühtlasi on see ka samm unistuste poole. Minu unistus on saada kunagi maailmastaariks. Saada kuulsaks ja tuntuks kogu maailmas. Aga on üks häda. Mulle ei meeldi suhelda. Ma olen Introvert. Ja ka võõrkeeltes pole ma eriti hea. Vastand sellele on ekstrovert.
Minu õpistiil on Kehalis-kineetiline, lemmikvärv on sinine, täpsemalt taevasinine, helesinine.
Kuid nüüd kõik intelligentsuse tüübid:

Lingvistiline intelligentsus – keelekasutusvõime, mis seisneb suutlikkuses väljendada oma mõtteid adekvaatselt ja saada aru teistest inimestest. Võime kasutada ja mõista sõnu. Nad oskavad hästi jutustada, kirjeldada, veenda ja juhendada, olla osavad sõnamängudes, näidendites, rääkimises, lugude jutustamises, võivad huvi tunda võõrkeelte vastu, mille õppimine võib olla neile kerge. See väljendub kirjanikel, luuletajad, advokaatidel jt kutsealadel.

Loogilis-matemaatiline intelligentsus väljendub arusaamisest põhjuslikest seostest, nagu on omane teadlastele. Ka väljendub see tüüp võimes sooritada toiminguid numbrite, hulkade ja operatsiooniblokkidega, nagu teevad matemaatikud. Loogilist mõtlemist nõudvate probleemide lahendamine ja põhinevad ratsionaalsel mõtlemisel. Siia kuuluvad detektiivid, teadlased, arstid, raamatupidajad, programmeerijad, maletajad jt.

Visuaalne - ruumiline intelligentsus – võime kujutada tajutavat ruumilistes suhetes. Visuaalne informatsioon, pildid, kujundid. Selle andelaadiga kaasneb võime näha asju ja mõelda, kuidas mingi asi võiks välja näha ja missugust ruumi ta täidaks. Piltide loomisel ja tõlgendamisel pööratakse suurt tähelepanu detailidele. See vajalik meremeestel, lennukipilootidel, et navigeerida merel või õhus, maletajatel, skulptoritel, kunstnikel jt erialadel.

Kehalis-kinesteetiline intelligentsus see võime on seotud meie füüsisega.  Inimese võime kasutada kogu keha või selle osi – käsi, nägu, jalgu – probleemide lahendamiseks, millegi valmistamiseks või käivitamiseks. Sportlase, tantsijad, näitlejad. Selle andelaadi omamine tähendab head kehatunnetust, suurepärast koordinatsiooni, painduvust ja graatsilisust.
Mina

Muusikalis-rütmiline intelligentsus, seisneb võimes mõelda muusikalistes kategooriates. Helidega seotud tegevused. Võimekus luua rütme ja meloodiaid. Väljendada tundeid ja mõtteid muusikaliselt abstraktses vormis. Muusika inspireerib ja mõjutab neid. Juba noorelt oskavad laulda, pilli mängida või hinnata muusikaliste ideede tõlgendusi.

Mina kolmas

Interpersonaalne intelligentsus seisneb võimes mõista teisi inimesi, neil on hästi arenenud empaatiavõime teiste inimeste ja nende vajaduste suhtes. See on vajalik kõigile inimestele teistega suhtlemiseks, eriti õpetajatele, arstidele, poliitikutele või ärimeestele jt. Hea suhtlemis- ja juhtimisoskus. Oskavad teisi hästi motiveerida ja saavad hakkama nende emotsionaalsete ning isiklike probleemidega.

Intrapersonaalne intelligentsus väljendub võimes mõista iseennast, arusaamises, kes ta ise on, mida teha suudab, kuidas reageerib mitmesugustele nähtustele, millistest asjadest tuleb tal hoiduda ja milliste poole püüelda. Inimesed, kes mõistavad iseennast, näivad teadvat, mida suudavad teha ise ja millal tuleb teistelt abi paluda. Neid iseloomustab sügav mõtlemine, eneseotsingud ning iseenda ja oma sisemiste emotsionaalsete seisundite mõistmine.

Naturalistlik (looduslik – loomulik) intelligentsus osutub inimvõimele eristada elusobjekte (taimi, loomi), kuid ka tundlikkusele teiste ümbritseva maailma esemete ja nähtuste (pilvede, maastiku reljeefi jt) suhtes. Kõik mis seotud looduse, aastaaegadega ja universumiga. Mõista loodust ja elada kooskõlas loodusega. Oskavad loomadega „suhelda“ ja neid mõista, aru saada loodusjõududest ja looduse rütmidest, leiavad rahu ning tröösti looduskeskkonnast.

Eksistentsiaalne – religioosne, kosmiline ja müstiline teadlikkus. Võimekus mõista religioosseid ja spirituaalseid ideid.

Mina

Kõik loetletud intelligentsuse liigid moodustavad iga inimese puhul unikaalse kombinatsiooni. Mitmedimensiooniline intelligentsus aitab mõista, et õppematerjalist arusaamiseks on mitu teed ning et õpetaja kohuseks on tunda oma õpilasi ja kohandada õppimine nende võimalustele. 

Head aega ja jällenägemiseni järgmisel korral.
# Eelistatud Õpistiilid
# Intelligentsuse tüübid
# Laulupidu 2019
# Clockwork Stuudio
# Lemmikvärv
# Introvert
# Ekstravert
# Leonhardi Mängud
# Cookie Play Studios
# Elva Gümnaasium