Otsing sellest blogist

UUS!!!

Rohusoometsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. 2.2. Rohusoometsad ...

teisipäev, 9. märts 2021

Sooneutraalsus

Sooneutraalsus on ühiskonnapoliitiline käsitus, mille kohaselt ranged soorollid on ebasoovitavad ning inimese kohtlemine, ühiskondlik staatus ja võimalused ei tohiks sõltuda tema soost või soomääratlusest. Sooneutraalsuse kui eesmärgiga põhjendatakse soolise diskrimineerimise vältimise vajadust.
Tähendus:
Tihti mõistetakse sooneutraalsust valesti ja arvatakse, et see soovib sugude kaotamist. Kuid tegelikult ei taha sooneutraalsus sugude kaotamist, ta tahab ainult, et iganenud ranged soorollid ja soostereotüübid kaoksid, sellega kaoksid ka sooarheotüübid ja sooline diskrimineerimine. Ta tahab, et inimesed mõistaksid üksteist ja oleksid sallivad erinevuste suhtes. Ta tahab ka, et erinevatest sugudest inimesed või ennast teistsuguselt määratlevad inimesed saaksid rahumeelselt koos eksisteerida ja teha oma tegevusi.  Lihtsamalt öeldes, sooneutraalsus tähendab võrdväärsust ja võrdsust tegevustes, mitte sugude kaotamist.
Minu arvamus sooneutraalsuse kohta:
Ma arvan, et sooneutraalsus on kasulik, isegi soovitatav, sest see aitab inimestel üksteist paremini mõista.
Ma arvan, et naise ja mehe konstruktsioon ei kao kuhugi. Lihtsalt nad võivad muutuda ja üksteisele läheneda. Ajalooliselt on naine ja mees (mõeldakse sotsiaalset sugu ehk konstruktsiooni) juba praeguseks väga palju üksteisele lähenenud ning nad lähenevad veelgi (tänapäeval toimub samasugune lähenemine ka bioloogilise sooga). Lisaks tuleb juurde selliseid konstruktsioone, kus on naine ja mees kokku segatud ja ka selliseid konstruktsioone, mis ei lahterda end naise või mehena vaid määratlevad end inimestena.
Ma arvan, et sooneutraalsusest võidavad kõik inimesed. Sooneutraalsuses õpetab inimesi üksteist paremini mõistma ja aitab välja tulla iganenud soorollidest ning loobuda soostereotüüpidest ja arheotüüpidest. Sooneutraalsus ei lahterda inimesi „kastidesse“. Sooneutraalsus aitab minu arvates lahti saada nendest kastidest, kuhu on kirjutatud niinimetatud reeglid, mida on ühel või teisel (või kolmandal või neljandal jne...) sool sobilik teha. Lõpuks muudab see ju maailma elamiseks paremaks kohaks.
Kokkuvõte:
Nagu jutust juba selgus, siis sooneutraalsus on kasulik, vajalik ja viib inimesi parema maailma poole. See muudab inimesed tegevuste poolest võrdseteks, jättes samas sood alles.