Otsing sellest blogist

UUS!!!

Rabastuvad metsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. Rabastuvad metsad  ...

esmaspäev, 15. jaanuar 2024

Laialehelised metsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige.

Laialehiste metsade vöönd

Mine navigeerimisribaleMine otsikasti
Pöögimets Belgias

Laialehiste metsade vöönd on põhja- ja lõunapoolkera parasvöötmes eristatav loodusvöönd, mis paikneb segametsavöötmest ekvaatorile lähemal.

Lõuna-Ameerikas esineb laialehiste metsade vöönd väikeste lõunapöögisaludena.

Mõnikord käsitletakse laialehiste metsade vööndit laialehiste ja segametsade vöötme või lehtmetsavöötme osana.

Sellele loodusvöötmele on iseloomulik ookeaniline paraskliima jaheda talve ja kauakestva sooja suvega. Aastane sademete hulk on 600–1500 mm ja on aurumisega võrdne.

Jõed on veerikkad ja jõestik tihe.

Taimestikus on ülekaalus tammepöögivahtra ja teiste laialehiste puude liigid. Iseloomulikud on metsa-hallmullad.

Laialehised metsad

Mine navigeerimisribaleMine otsikasti
Pöögimets Belgias

Laialehised metsad on metsad, kus puurindes valitsevad suhteliselt suurte lehtedega puud. Laialehisteks puudeks võib lugeda näiteks pärnavahtratsaarttammejalakat jmt.

Sõltuvalt loodusvööndite klassifikatsioonist eristatakse parasvöötmes mõnikord laialehiste metsade vööndit, teinekord moodustatakse aga vöönd laialehiste ja segametsade kokkuarvestamisel (laialehiste ja segametsade vöönd).

Laialehiste metsade "vastandiks" on okasmetsad, ning kindla puuenamuseta metsi nimetatakse segametsadeks.


Reljeef
Enamasti tasased madalad,künklikud või madaladlaugete nõlvadega mäestikualad
 
Kliima
Parasvöötme kliima
Temperatuuri aastased erinevused pole väga suured
Sademeid piisavalt (400-1000 mm)
Läänetuuled
4 aastaaega
 
Taimestik
Segametsad on ülemineku ala leht- ja okasmetsade vahel. Peamisedpuuliigid on kask, haab ning kuusk jamänd.Lehtmetsavööndi metsades onpuurindes ülekaalus tamm, pöök,vaher, pärn, kastan, pähklipuu.
 
Loomastik
Liigirikas loomastik
Loomi on suure jahipidamisetõttu väheks jäänud
Peamised loomad: metskits,põder, metssiga, rebane, jänes,orav
 
Inimtegevus
Inimeste põhitegevuseks on:
Töötlev tööstus
Kõrgtehnoloogia
Põllumajandus
Metsa- ja puidutööstus
Teenindus
Maavarade kaevandamine
 
Probleemid
Veekogude reostumine
Tööstusjäätmed
Õhusaastus tööstuspiirkonnas
Veeressursside ammendumine