Otsing sellest blogist

UUS!!!

Palumetsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. Palumets  on pohla ...

neljapäev, 10. detsember 2020

Dīgha-nikāya ja Satipatthana

Pikkade õpetussõnade kogumik' (sanskriti keeles dīrgha-āgama) sisaldab 34 pikka vestlust Buddha ja tema õpilaste vahel. Jaotatud kolme vagga’sse (peatükki), millest iga peatükk on üks raamat.
  • Sīlakkhandavagga-pāḷi – (moraalsus; 13 suttat)
  • Mahāvagga-pāḷi – (pikk diskursus; 10 suttat)
  • Pāṭikavagga-pāḷi – (hästi-tuntud diskursus; 11 suttat)
Dīgha-nikāya (paali keeles ‘pikkade õpetussõnade kogu’), lühendatult DN, on theravaada traditsioonis paali kaanonisse ehk Tipitakasse kuuluva Sutta Piṭaka esimene osa, mis vastab suures osas sarvastivaada sanskritikeelses kaanonis Dīrgha-āgama’le. Viimane on tänapäeval säilinud ainult hiinakeelses tõlkes.
Dīgha-nikāya sisaldab 34 mahukat suutrat, mis on koondatud kolme alajaotusse:
  • «Käitumisjuhiste alajaotus» (paali keeles sīlakkhandha-vagga)
  • «Suur alajaotus» (mahā-vagga)
  • «Pātika alajaotus» (pāṭika-vagga)
Dīgha-nikāyasse kuuluvad mitmed hästi tuntud suutrad.
«Suures põhjuste suutras» (paali keeles mahānidāna-sutta) käsitletakse sõltuvuslikku tekkimist.
«Suures meelespidamise suutras» (mahāsatipaṭṭhāna-sutta) (DN 22) antakse juhiseid selle kohta, kuidas tuleb jälgida ja keskendada meelt, et ületada kannatust.
«Brahmavõrgu suutras» (brahmajāla-sutta) käsitletakse kriitiliselt teisi tollaseid india õpetusi ja teooriaid.
«Suur parinirvaanasuutra» (mahāparinibbāna-sutta) kirjeldab Šākjamuni viimaseid elukuid ja sel ajal antud õpetusi.
Satipatthana on budistlik meeleharjutus, vaimne praktika või meditatsioonitehnika teadlikkuse ja tähelepanu arendamiseks ning virgumiseks.
Satipatthana meditatsioon on tänapäeval theravaadast lähtuva vipassana ehk sisekaemusliku tähelepanu praktiseerimise oluline osa.
Satipatthana aluseks on Satipaṭṭhāna-sutta („Meelespidamise suutra“). See sisaldab kokkuvõtlikul kujul budismi vabanemisõpetuse aluseid ning juhatusi nende omandamiseks ja teostamiseks ehk kujustamiseks.