Otsing sellest blogist

UUS!!!

Laanemetsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. Laanemetsad Laaneme...

kolmapäev, 16. märts 2022

1848. aasta revolutsioon Austrias

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige.
Märtsist 1848 novembrini 1849 toimus Austria keisririigis rida revolutsioone. Enamusel revolutsioonilisel tegevusel oli rahvuslik iseloom: keisririigis, mida valitseti Viinist, elasid sakslased, ungarlased, sloveenid, poolakad, tšehhid, slovakid, russiinid (ukrainlased), rumeenlased, horvaadid, lombardlased ja veneetslased (itaallased) ning serblased, kes kõik püüdsid revolutsiooni jooksul saavutada kas autonoomiat, sõltumatust või isegi hegemooniat teiste rahvuste üle. Rahvusliku pildi muutsid veelgi keerukamaks samaaegsed sündmused Saksa riikides, mis viisid Suur-Saksa rahvusliku ühtsuse suunas.
Nende rahvusluste kõrval seisid keisririigi pikaajalise konservatismi vastu liberaalsed ja isegi sotsialistlikud voolud.

Varajased rahutused

1848. aasta sündmused oli sotsiaalsete ja poliitiliste pingete kuhjumise tulemus pärast 1815. aasta Viini kongressi. "Märtsieelsel" perioodil liikus niigi konservatiivne Austria keisririik Valgustusajastu ideedest veelgi kaugemale, piirates ajakirjandusvabadust, paljude ülikoolide tegevust ja keelates korporatsioonid.

Sotsiaalne ja poliitiline konflikt


Metternich 1840. aastatel
Konfliktid võlgnike ja võlausaldajate vahel põllumajandustootmises, samuti maakasutusõiguste üle Ungari osades (nagu Prantsusmaalgi) viisid konfliktideni, mis aeg-ajalt arenesid vägivaldseteks. Konflikt organiseeritud religiooni üle oli 1848. aasta eelses Euroopas levinud. Pinged olid nii katoliikluse sees kui ka erinevate usutunnistuste liikmete vahel. Need konfliktid olid sageli segunenud konfliktiga riigiga. Revolutsionääride jaoks tähtsad konfliktid riigiga olid relvajõud ja maksude kogumine. 1848. aasta lähenedes jätsid revolutsioonid, mille keisririik pikaajalise konservatiivse ministri Klemens Wenzel von Metternichi Euroopa kontserti säilitamiseks purustas, keisririigi peaaegu pankrotti ja pidevasse sõdurite vajadusse. Värbamiskomisjonid viisid kähmlusteni sõdurite ja tsiviilisikute vahel. Kõik see ärritas veelgi talupoegi, kes panid pahaks allesjäänud feodaalkohustusi.
Vaatamata ajakirjandus- ja ühingutevabaduse puudumisele õitses liberaalne Saksa kultuur õpilaste ja nende seas, kes said hariduse kas Josephine koolides või Saksa ülikoolides. Nad avaldasid pamflette ja ajalehti, kus arutleti hariduse ja keele üle; eeldati põhiliste liberaalsete reformide vajadust. Need keskklassi liberaalid said suuresti aru ja nõustusid, et sunnitöö pole tõhus, ja et keisririik peaks vastu võtma palgatöö süsteemi. Küsimus oli, kuidas algatada selliseid reforme.
Märkimisväärsed liberaalsed klubid selle aja Viinis olid Õiguspoliitiline Lugemisklubi (loodi 1842) ja Concordia Ühing (1840). Need, nagu ka Alam-Austria Tootjate Liit (1840), olid osa kultuurist, mis kritiseeris Metternichi valitsust linna kohvikutest, salongidest ja isegi lavadelt, kuid enne 1848. aastat nende nõudmised isegi ei laienenud konstitutsionalismile või ühingutevabadusele, veel vähem vabariiklusele. Nad kaitsesid ainult lõdvemat tsensuuri, usuvabadust, majanduslikku vabadust ja ennekõike pädevamat valitsemist. Nad olid lausa vastu rahvasuveräänsusele ja üldisele valimisõigusele.
Neist vasakul oli radikaalne, vaesunud intelligents. Haridusvõimalused 1840. aastate Austrias olid palju paremad töötamisvõimalustest haritutele.

Otsene põhjus vägivalla puhkemiseks

Aastal 1846 oli Poola aadli ülestõus Austria Galiitsias, mis nurjus, kui talupojad omakorda aadlikke vastu üles tõusid. 1845.-47. aastate majanduskriisi iseloomustas surutis ja toidupuudus kogu mandril. 1848. aasta veebruari lõpus puhkesid Pariisis meeleavaldused. Louis-Philippe loobus troonist, ajendades sarnaseid rahutusi kogu mandril.

Revolutsioon Austria maades

Varajane võit viib pingeteni


Viini tudengite Akadeemiline Leegion mängis võtmerolli Metternichi valitsuse kukutamisel ja tema tagasitõmbumisel 13. märtsil 1848
Pärast uudiseid veebruarivõitudest Pariisis toimusid ülestõusud kogu Euroopas, sealhulgas Viinis, kus Alam-Austria Maapäev (parlament) nõudis märtsis konservatiivse riigikantsleri ja välisministri vürst Metternichi tagasiastumist. Kuna Metternichi kaitseks ei olnud vägesid ja Ferdinand I ei poetanud sõnagi, astus ta 13. märtsil tagasi. Metternich põgenes Londonisse ja Ferdinand nimetas uued, nimeliselt liberaalsed ministrid. Novembriks oli Austria keisririigis olnud järjest mitu lühiealist liberaalset valitsust viie minister-presidendiga: krahv Kolowrat (17. märts – 4. aprill), krahv Ficquelmont (4. aprill – 3. mai), parun Pillersdorf (3. mai – 8. juuli), parun Doblhoff-Dier (8. juuli – 18. juuli) ja parun Wessenberg (19. juuli – 20. november).
Rajatud kord varises Austria armeede nõrkuse tõttu kiiresti kokku. Välimarssal Josef Radetzky ei suutnud hoida oma sõdureid võitlemas Veneetsia ja Milano mässulistega Lombardia-Veneetsias ja pidi selle asemel ülejäänud väed evakueerima.
Sotsiaalne ja poliitiline konflikt, samuti religioonide vaheline ja sisene vaen vaibus hetkeks, kui enamus kontinendist rõõmustas liberaalide võitude üle. Massilised poliitilised organisatsioonid ja üldsuse kaasamine valitsusse levisid laialt.

Foto eakast Ferdinandist umbes aastast 1870
Kuid liberaalsed ministrid ei suutnud luua keskvõimu. Veneetsia ja Milano ajutised valitsused väljendasid kiiresti soovi olla osa Itaalia riikide konföderatsioonist; kuid Veneetsia valitsus kestis vaid viis päeva, 1848. aasta vaherahuni Austria ja Piemonte vahel. Uus Ungari valitsus Pestis teatas oma kavatsustest lahkuda keisririigist ja valis Ferdinandi oma kuningaks, ning Poola Rahvuskomitee teatas sama Galiitsia ja Lodomeeria Kuningriigi provintsi kohta.

Sotsiaalsed ja poliitilised pinged pärast "Rahvaste kevadet"

Liikumise partei võitu vaadeldi kui alamklasside võimalust uuendada vanu konflikte suurema viha ja energiaga. Viinis toimus mitu maksuboikotti ja katset mõrvata maksukogujaid. Rünnakud sõdurite vastu olid üldised, sealhulgas Milanost taganevate Radetzky vägede vastu. Viini peapiiskop sunniti põgenema ja Grazis purustati jesuiitide konvent.
Rahvusluse nõudmised ja selle vastuolud hakkasid ilmnema, kui uued rahvuslikud valitsused hakkasid kuulutama võimu ja ühtsust. Piemonte-Savoia kuningas Carlo Alberto algatas 23. märtsil Austria valduses olevates Põhja-Itaalia provintsides rahvusliku sõja, mis sai tähelepanu kogu poolsaarel. Saksa rahvuslaste liikumine seisis silmitsi küsimusega, kas kaasata Austria ühendatud Saksa riiki või mitte, kimbatus, mis lõhestas Frankfurdi rahvuskogu. Liberaalsed ministrid Viinis olid valmis lubama valimisi Saksa rahvuskogusse mõnel Habsburgide maal, kuid jäi määratlemata, millised Habsburgide territooriumid peaksid osalema. Ungari ja Galiitsia olid selgelt mitte-Saksa; saksa rahvuslased (kes domineerisid Böömimaa Maapäeval) tundsid, et vanad kroonimaad kuuluvad õigustatult ühendatud Saksa riiki, vaatamata tõsiasjale, et enamus Böömimaa ja Määrimaa rahvastikust kõneles tšehhi keelt – mis on slaavi keel. Tšehhi rahvuslased pidasid keelt kaugelt olulisemaks, kutsudes üles Frankfurdi rahvuskogu valimiste boikotile Böömimaal, Määrimaal ja naabruses asuvas Austria Sileesias (samuti osaliselt tšehhikeelne). Pinged Prahas saksa ja tšehhi rahvuslaste vahel kasvasid aprillis ja mais kiiresti.
Varasuvel kukutati konservatiivsed režiimid, juurutati uued vabadused (sealhulgas ajakirjandusvabadus ja ühingutevabadus) ning rakendati mitmeid rahvuslaste nõudmisi. Uued parlamendid korraldasid kiiresti laiendatud valimisõigusega valimised, et luua põhiseaduslikud kogud, mis pidid kirjutama uued põhiseadused. Korraldatud valimised andsid soovimatuid tulemusi. Uued valijad, naiivsed ja segaduses oma uuest poliitilisest võimust, valisid tavaliselt konservatiivseid või mõõdukalt liberaalseid esindajaid. Äärmuslased, kes toetasid laiemat valimisõigust, kaotasid oma algatatud süsteemile, kuna nad ei olnud kohapeal mõjukad ja jõukad mehed. Segased tulemused tõid kaasa vastasseise, nagu "Juunipäevade" ülestõus Pariisis. Lisaks said need põhiseaduslikud kogud võimatu ülesande samal ajal juhtida riigi rahva vajadusi ja määrata, mis see riik füüsiliselt on. Austria põhiseaduslik kogu jagunes tšehhi, saksa ja poola fraktsiooniks, ning igas fraktsioonis oli poliitiline vasak-parem spekter. Väljaspool kogu survestasid petitsioonid, ajalehed, massimeeleavaldused ja poliitilised klubid oma uusi valitsusi ja sageli väljendusid ägedalt paljudel debattidel, mis toimusid kogus.
Tšehhid pidasid Prahas panslavistide kongressi, mis koosnes peamiselt austroslaavlastest, kes tahtsid suuremat vabadust keisririigi sees, kuid kuna nad olid talupojad ja proletaarlased, ümbritsetuna saksa keskklassist, oli nende autonoomia hukule määratud. Neile ei meeldinud ka väljavaade Böömimaa annekteerimisest Saksa keisririiki.

Vasturevolutsioon


Noor keiser Franz Joseph
Mässulised kaotasid kiiresti tänavavõitluse kindral Radetzky juhitud kuningas Ferdinandi vägedele, ajendades mitme liberaalse valitsuse ministri tagasiastumise protestiks. Ferdinand, nüüd taas Viinis võimul, nimetas kohtadele konservatiive. Need toimingud olid revolutsionääridele märkimisväärne löök ja augustiks oli suurem osa Põhja-Itaaliast Radetzky kontrolli all.
Böömimaal olid nii saksa kui ka tšehhi rahvuslike liikumiste juhid mõlemad konstitutsioonilised monarhistid, ustavad Habsburgist keisrile. Vaid mõni päev pärast seda, kui keiser vallutas Põhja-Itaalia tagasi, võttis Alfred Candidus Ferdinand zu Windisch-Grätz Prahas ette provokatiivseid meetmeid, at ajendada tänavavõitlust. Kui kerkisid barrikaadid, viis ta Habsburgide väed mässulisi purustama. Pärast linna tagasivõtmist kehtestas ta sõjaseisukorra, kuulutas Praha Rahvuskomitee laialisaadetuks ja saatis panslavistide kongressi delegaadid koju. Neid sündmusi kiitsid heaks saksa rahvuslased, kes ei saanud aru, et Habsburgide sõjavägi võib purustada ka nende oma rahvusliku liikumise.
Siis pöördus tähelepanu Ungarile. Sõda Ungaris ohustas taas keisri võimu ning ajendas keiser Ferdinandi ja tema õukonna järjekordse Viinist põgenemise. Viini äärmuslased tervitasid Ungari vägede saabumist kui ainsat jõudu, kes suudab seista vastu õukonnale ja valitsusele. Äärmuslased võtsid vaid lühikeseks ajaks linnas kontrolli. Windisch-Grätz juhtis Preisimaa sõdurid kiirele võidule mässuliste vastu. Windisch-Grätz taastas linnas keisri võimu. Viini tagasivallutamises nähti saksa rahvusluse kaotust. Nüüd nimetas Ferdinand I vürst Felix zu Schwarzenbergi valitsusjuhiks. Schwarzenberg, täiuslik riigimees, veenis nõdrameelse Ferdinandi oma 18 aastase vennapoja, Franz Joseph I kasuks troonist loobuma. Parlamentäärid jätkasid arutelusid, kuid ei omanud enam võimu riigi poliitikas.
Nii Tšehhi kui ka Itaalia revolutsioonid kaotasid Habsburgidele. Praha oli esimene vasturevolutsiooni võit Austria keisririigis.
Lombardia-Veneetsia mandriosa toodi kiiresti tagasi Austria võimu alla, kuna rahva toetus revolutsioonile kadus: revolutsioonilised ideaalid piirdusid sageli osaga kesk- ja ülemklassidest, kes ei suutnud ei alamklasside "südameid ja meeli" võita ega elanikkonda itaalia rahvusluses veenda. Suurem osa alamklassidest oli tõesti üsna ükskõikne ja tegelikult jäi suurem osa Lombardia ja Veneetsia vägedest ustavaks. Laialdane toetus revolutsioonile oli vaid Milano ja Veneetsia linnades, kus San Marco vabariik pidas piiramisele vastu kuni 28. augustini 1849.

Revolutsioon Ungari kuningriigis

Ungari Maapäev kogunes taas aastal 1825, et käsitleda rahalisi vajadusi. Liberaalne partei kerkis Maapäeval esile. Partei keskendus pakkuma talupoegadele peamiselt sümboolseid viise, kuna nad ei suutnud mõista töötegijate vajadusi. Lajos Kossuth kujunes Maapäeval alamaadli juhiks.
Aastal 1848 saabusid uudised revolutsiooni puhkemisest Pariisis, kui võimule sai uus rahvuslik kabinet Kossuthi juhtimisel ja Maapäev kiitis heaks ulatusliku reformipaketi, "Aprilliseadused" (ka "Märtsiseadused"), mis muutis peaaegu igat aspekti Ungari majanduslikus, sotsiaalses ja poliitilises elus:
  • need andsid madjari aadlile ja alamaadlile parlamendis kontrolli oma sõjaväe, oma eelarve ja välispoliitika üle
  • lõid sisuliselt autonoomse rahvusliku Ungari kuningriigi, kus Habsburgist keiser oli kuningaks
  • nõudsid, et Ungari valitsus saaks ja kulutaks kõik Ungaris kehtestatud maksud ja omaks võimu Ungari rügementide üle Habsburgide armees
  • lõpetasid Transilvaania ja Horvaatia-Slavoonia eristaatuse.
Nende nõudmistega ei olnud keisri õukonnal kerge nõustuda, kuid selle nõrk positsioon ei pakkunud palju võimalusi. Üks Maapäeva esimesi ülesandeid oli pärisorjuse kaotamine, mis tehti üsna kiiresti.
Ungari valitsus seadis piirid nii horvaatide kui ka rumeenlaste rahvuslike liikumiste poliitilisele tegevusele. Horvaatidel ja rumeenlastel olid omad soovid omavalitsuseks ja nad ei näinud mingit kasu ühe keskvalitsuse teise vastu vahetamises. Järgnesid relvastatud kokkupõrked ungarlaste ning horvaatide, rumeenlaste, serblaste vahel ühe piiri ääres ja slovakkide vahel teise piiri ääres. Mõnel juhul oli see jätkuks ja laienemiseks eelmistele pingetele, nagu 1845. aasta juuliohvrid Horvaatias.
Habsburgide Horvaatia kuningriik ja Slavoonia kuningriik katkestasid suhted uue Ungari valitsusega Pestis ja allutasid end keisrile. Konservatiivne Josip Jelačić, kes oli märtsis keisri õukonna poolt uueks Horvaatia-Slavoonia baaniks nimetatud, eemaldati oma ametist konstitutsioonilise monarhistliku Ungari valitsuse poolt. Ta keeldus monarhi nimel oma võimu loovutamast. Seega oli Ungaris kaks valitsust, kes andsid vastuolulisi käske Ferdinand von Habsburgi nimel.

Ungari armee kapituleerumine Világoses, 1849
Olles teadlikud, et nad on 1848. aasta keskel teel kodusõtta, püüdsid Ungari valitsuse ministrid saavutada Habsburgide toetust Jelačići vastu, pakkudes vägede saatmist Põhja-Itaaliasse. Lisaks üritasid nad leppida Jelačićiga, kuid see nõudis mistahes kõneluste eeltingimusena Habsburgide keskvõimu taastamist. Augusti lõpus käskis keiserlik valitsus Viinis Ungari valitsusel Pestis ametlikult lõpetada Ungari armee plaanid. Jelačić võttis siis ette sõjalisi toiminguid Ungari valitsuse vastu ilma mistahes ametliku käsuta.
1.–3. mail 1848 peeti Sremski Karlovcis Serblaste rahvuskogu Austria keisririigis, millel serblased kuulutasid välja autonoomse Habsburgide kroonimaa Serbia Vojvodina. Algas sõda, viies kokkupõrgeteni, nagu Srbobranis, kus 14. juulil 1848 algas esimene linna piiramine Ungari vägede poolt parun Fülöp Berchtoldi juhtimisel. Armee sunniti tugeva Serbia kaitse tõttu taganema. Sõja tõttu kolmel rindel (rumeenlaste ja serblaste vastu Banaadisis ja Bačkas ning rumeenlaste vastu Transilvaanias) nägid Ungari äärmuslased Pestis selles võimalust. Parlament tegi septembris äärmuslastele järelandmisi, et sündmused ei areneks vägivaldseks vastasseisuks. Varsti pärast seda tekkis Viini ja Pesti vahele lõplik lõhe, kui välimarssal Franz Philipp von Lambergile anti kontroll kõigi armeede üle Ungaris (sealhulgas Jelačići). Vastuseks rünnati Lambergi mõni päev hiljem saabumisel Ungarisse; keiserlik õukond käskis Ungari parlamendi ja valitsuse laiali saata. Jelačić nimetati Lambergi asemele. Sõda Austria ja Ungari vahel oli ametlikult alanud.
Sõda viis Viinis oktoobrikriisini, kui mässulised ründasid garnisoni, mis oli asumas teele Ungarisse Jelačići juhitavaid Horvaatia vägesid toetama. Pärast Viini tagasivallutamist keiserlike vägede poolt saadeti Ungarisse kindral Windisch-Grätz ja 70 000 meest Ungari revolutsiooni purustama; ja nende kohale jõudes evakueeris Ungari valitsus Pesti. Kuid Austria armee pidi taganema pärast raskeid kaotusi Ungari armee kevadkampaanias märtsist maini 1849. Selle asemel, et jälitada Austria armeed, ungarlased peatusid, et vallutada tagasi Buda kindlus ja valmistuda kaitseks. Juunis 1849 sisenesid Vene ja Austria väed Ungarisse, olles Ungari armeest kõvasti arvukamad. Kossuth astus 11. augustil 1849 tagasi Artúr Görgey kasuks, keda ta pidas ainsaks kindraliks, kes suudab rahvust kaitsta. Kuid mais 1849 tõotas tsaar Nikolai I kahekordistada oma jõupingutusi Ungari valitsuse vastu. Tema ja keiser Franz Joseph hakkasid taaskoguma ja taasrelvastama armeed Austria leitnant-välimarssali Anton Vogli juhtimise alla. Tsaar valmistas ette ka 30 000 Vene sõduri saatmise Poolast üle Ida-Karpaatide. 13. augustil, pärast mitut kibedat kaotust lootusetus olukorras allkirjastas Görgey alistumise Világoses (nüüd Șiria) venelastele, kes andsid armee austerlastele üle.

Slovakkide ülestõus


Slovaki vabatahtlike korpus
Slovakkide ülestõus oli ülestõus madjarite (ungarlaste) domineerimise vastu Ülem-Ungaris (tänapäeva Slovakkia) 1848/49 revolutsiooni ajal Habsburgide monarhias. See kestis septembrist 1848 novembrini 1849. Sel ajal rajasid slovaki patrioodid poliitiliseks väljenduseks Slovaki rahvuskogu ja sõjalise üksuse – Slovaki vabatahtlike korpuse. Slovaki liikumise poliitilised, sotsiaalsed ja rahvuslikud nõudmised deklareeriti dokumendis "Slovaki rahvuse nõudmised" 1848. aasta aprillis.

Revolutsioonide teine laine

1849. aasta revolutsioonilised liikumised seisid silmitsi järjekordse väljakutsega: töötada koos ühise vaenlase võitmiseks. Varem lubas rahvuslik identiteet Habsburgide vägedel vallutada revolutsioonilisi valitsusi neid üksteise vastu mängides. Uued demokraatlikud algatused Itaalias 1848. aasta kevadel viisid konflikti uuenemisele Austria vägedega Lombardia ja Veneetsia provintsides. Esimeste Viini barrikaadide esimesel aastapäeval leppisid saksa ja tšehhi demokraadid Böömimaal kokku jätta vastastikune vaenutegevus kõrvale ja töötada revolutsiooni kavandamisel koos. Ungarlased seisid silmitsi suurima väljakutsega saada üle eelmise aasta lõhenemistest, kui võitlus siin oli kõige kibedam. Vaatamata sellele palkas Ungari valitsus uue komandöri ja püüdis ühineda Rumeenia demokraadi Avram Iancuga, kes oli tuntud kui Crăişorul Munţilor ("Mägede vürst"). Kuid lõhe ja usaldamatus olid liiga tõsised.
Kolm päeva pärast vaenutegevuse algust Itaalias loobus Carlo Alberto troonist, lõpetades sisuliselt Piemonte sõttanaasmise. Taasalanud sõjalised konfliktid maksid keisririigile vähe, kuna jäid eelarvesse. Teine väljakutse Habsburgide võimule tuli Saksamaalt ja küsimus oli, kas "Suur-Saksamaa" (ühendatud Saksamaa Austria juhtimisel) või "Väike-Saksamaa" (ühendatud Saksamaa Preisimaa juhtimisel). Frankfurdi rahvuskogu pakkus põhiseadust, millega Preisimaa Friedrich Wilhelhm oli ainult 'Saksa' maadest koosneva ühendatud föderaalse Saksamaa monarh. See oleks viinud Austria ja Ungari (kui 'mitte-Saksa' ala) vaheliste suhete kahanemiseni personaaluniooniks Habsburgide all, erinevalt ühendatud riigist, ja see oli nii Habsburgidele kui ka austrosaksa liberaalidele Austrias lubamatu korraldus. Lõpuks keeldus Friedrich Wilhelm rahvuskogu poolt kirjutatud põhiseadust tunnistamast. Schwarzenberg saatis Ungari parlamendi aastal 1849 laiali, kehtestades oma põhiseaduse, mis ei andnud liberaalsele liikumisele midagi. Nimetades Alexander von Bachi siseasjade juhiks, jälgis ta Bachi süsteemi loomist, mis juuris välja poliitilise teisitimõtlemise ja kaasas Austria liberaale ning taastas kiiresti status quo. Pärast rahvusliku Ungari juhi Lajos Kossuthi väljasaatmist seisis Schwarzenberg silmitsi ungarlaste ülestõusudega. Mängides pikaajalisele Vene konservatiivsuse traditsioonile, veenis ta tsaar Nikolai I Vene vägesid sisse saatma. Vene armee purustas kiiresti mässu, sundides ungarlased tagasi Austria kontrolli alla. Vähem kui kolme aastaga taastas Schwarzenberg stabiilsuse ja kontrolli Austriale. Kuid Schwarzenberg sai aastal 1852 insuldi ja tema järglased ebaõnnestusid kontrolli säilitamisel, mida Schwarzenberg nii edukalt oli teinud.